Vores mission er at skabe bedre bilister,
sikker trafik og miljørigtig kørsel

Bilisthåndbogen - Kørekort


 
Hvornår kan jeg begynde at tage kørekort?

Den 1. januar 2017 blev det tilladt for 17-årige at tage køre kørekort. Men du må som 17 årig først sætte dig bag rattet, når du har taget køreundervisning og har bestået teori- og køreprøve – præcis som en 18 årig skal. Efter bestået køreprøve må du køre bil, men kun med en ledsager i bilen indtil du er fyldt 18 år. Du må begynde på køreskolen fra du er 16 år og 9 måneder.

Læs mere om betingelserne her: https://www.sikkertrafik.dk/raad-og-viden/i-bil/koerekort-til-17-aarige

Fra du er 18 år må du køre selv, uden ledsager.

Hvor lang tid skal jeg bruge på at tage kørekort?

For at erhverve et kørekort, skal du gennemgå et forløb hos en godkendt kørelærer. Forløbet indeholder blandt andet:
 • 29 teorilektioner. Mange køreskoler underviser i 2-4 teorilektioner pr. undervisningssession.

 • Du skal også gennemgå minimum 16 praktiske lektioner på vej. Nogle kørelærere kører 1 lektion ad gangen og andre 2 lektioner ad gangen.

 • Ud over teoretisk og praktisk undervisning, skal du have 4 lektioner på manøvrebane og 4 lektioner på køreteknisk anlæg.
Da det er individuelt hvordan køreskolerne styrer et køreuddannelsesforløb, og hvor hurtigt du lærer, vil det være forskelligt hvor lang tid du skal bruge på at erhverve et kørekort, men de fleste bruger ca. 3 - 4 måneder ved det almindelige forløb. Dog kan det i perioder drille med ventetider på teori- og køreprøver.

Hvor mange køretimer skal jeg minimum have?

Loven foreskriver at du, som minimum, skal have undervisning i 16 praktiske lektioner på vej. Det er ikke ensbetydende med at du "KUN" skal have 16 lektioner på vej. Det afhænger blandet andet af, hvor hurtigt du lærer at køre bil. Nogen har behov for at købe ekstra lektioner for at kunne bestå den praktiske køreprøve.

Hvor mange lektioner indeholder den lovpligtige undervisning?

Den lovpligtige undervisning indeholder 53 lektioner a 45 minutter, fordelt således:
 • 29 lektioner i teori.
 • 4 lektioner på manøvrebane (kravlegård).
 • 4 lektioner på køreteknisk anlæg.
 • 16 lektioner i manøvre på vej. Manøvre på vej indeholder blandt andet:
  • Motorvejskørsel
  • Mørkekørsel
  • Kørsel i trafiksanerede områder
  • Kørsel i tæt trafik
  • Kørsel i højresving
  • Kørsel i venstresving
  • Standsning og parkering
  • Ligeud kørsel i kryds
 • 4 lektioner på køreteknisk anlæg

Generelle oplysninger

Kørelæreren du har valgt, skal være godkendt til den kategori du ønsker at erhverve kørekort til.

Når du starter hos en køreskole, skal du starte med at udfylde et "ansøgningsskema om kørekort". På ansøgningsskemaet skal der fremgå følgende oplysninger:
 • Hvilken kategori du ønsker kørekort til
 • Navn, adresse og cpr-nr
 • Dato og underskrift
Ansøgningsskemaet følger dig igennem hele dit køreuddannelsesforløb, både ved kørsel og teoriundervisningen. Din kørelærer vil bringe det til borgerservice, når du har afleveret alle dokumenter (se Hvilke dokumenter skal jeg bruge, for at ansøge om et kørekort?).

Når du er blevet godkendt af borgerservice, kan din kørelærer bestille teoriprøven til dig, men du kommer først op til teoriprøven når din kørelærer eller du selv skønner at du er klar til at bestå en teoriprøve.

Ved prøverne skal du også medbringe dit ansøgningsskema. Den prøvesagkyndige skriver i ansøgningsskemaet om du er bestået eller dumpet.

Din kørelærer vil også udlevere to lektionsplaner til dig. Den ene er til dig, så du kan følge med i, hvor langt du er kommet. Den anden er en, som du og din kørelærer skal skrive i, hver gang du har haft undervisningslektioner.

Lektionsplanen skal også medbringes til manøvrebane og køreteknisk anlæg, sammen med dit ansøgningsskema. Lektionsplanen fungerer som en slags "dagbog/logbog ", så du kan følge med i dit køreuddannelsesforløb.


Hvad sker der hvis jeg er forhindret i at komme til undervisning?

Hvis du bliver forhindret i at komme til en teorilektion, må du gerne selv oplæse teorilektionen hjemme. Din kørelærer skal efterfølgende overhøre dig i teorilektionen og kontrollere, at du har en tilstrækkelig indsigt og forståelse for det stof, der er gennemgået i teorilektionen.

Hvis du bliver forhindret i at komme til køreundervisningen i højst 4 lektioner a 45 minutters varighed i teori, kan på særlige vilkår indhente det forsømte ved selv at gennemgå de manglende teoretiske emner (selvstudium).

Betingelserne herfor er følgende:
 1. At kørelæreren skal sikre sig, at du har indlært uddannelsesmålene i den omhandlede teori i tilfredsstillende omfang og bekræfte dette ved sin underskrift i lektionsplanen ved den omhandlede lektion.

 2. Det skal fremgå af kørelærerens lektionsplan, hvilke(n) lektion(er) i teorilokale, der er gennemgået ved selvstudium

Ved længere tids fravær se under Hvor længe må jeg holde pause i køreundervisningen?


Hvor længe må jeg holde pause i køreundervisningen?

 • Såfremt undervisningsforløbet har været afbrudt i mere end 3 måneder i forbindelse med undervisningen i undervisningsplanens afsnit 1 til og med afsnit 6, skal man begynde helt forfra med køreuddannelsen.

 • Har undervisningsforløbet været afbrudt mellem 3 og 4 måneder, efter at undervisningen i undervisningsplanens afsnit 7 er påbegyndt, men inden teoriprøven er bestået, skal man genoptage køreuddannelsen fra den første lektion, hvis hovedindhold er manøvrer på vej/udvidede øvelser på vej.

 • Har undervisningsforløbet været afbrudt i 4 måneder eller mere, inden teoriprøven er bestået, skal man begynde helt forfra med køreuddannelsen.

 • Såfremt undervisningsforløbet har været afbrudt mellem 3 og 5 måneder, og ansøgeren har bestået teoriprøven, skal der på ny gennemføres mindst 4 praktiske lektioner a mindst 45 minutters varighed, i hvilke alle manøvrer på vej/udvidede øvelser på vej gennemføres på ny.

 • Har afbrydelsen derimod varet i 5 måneder eller mere, skal man begynde helt forfra med køreuddannelsen,
  • Bliver der stillet krav om, at du skal begynde helt forfra med køreuddannelsen, skal øvelserne på den lukkede øvelsesplads (kravlegård) også gennemføres på ny. Dette gælder dog ikke i følgende situationer:
   • Når du har afbrudt undervisningsforløbet i forbindelse med køreundervisningen i undervisningsplanens afsnit 7. og mindst har haft 2 lektioner a 45 minutters varighed i øvelser på vej/udvidede øvelser på vej. Dette gælder dog kun, såfremt afbrydelsen i undervisningsforløbet har været mindre end 7 måneder.
   • Når du har afbrudt undervisningsforløbet i mere end 5 måneder, men mindre end 7 måneder efter at have bestået teoriprøven.
  • Bliver der stillet krav om, at du skal begynde helt forfra med køreuddannelsen, skal øvelserne på det køretekniske anlæg også gennemføres på ny.

Hvad sker der, hvis jeg holder for lange pauser i køreundervisningen?

Afsnit 7 er det sted i lektionsplanen, hvor kørelektionerne begynder. Afsnit 7 er manøvre på vej dvs. den kørsel, du har haft i bilen.

Nedenstående skema viser hvilke konsekvenser, pauser har for dit køreuddannelsesforløb:

Pause Konsekvens
Afbrudt i mere end 3 mdr. før afsnit 7. Starte helt forfra.
Afbrudt mellem 3 og 4 mdr. i afsnit 7. Starte forfra fra lektion 6.
Afbrudt i mere end 4 mdr. inden bestået teoriprøve. Starte helt forfra.
Afbrudt mellem 3 og 5 mdr. efter bestået teoriprøve. Gennemføre 4 lektioner af 45 min i afsnit 7.
Afbrudt 5 mdr. eller mere. Starte helt forfra og ny teoriprøve.

Grunden til dit fravær eller pausen i køreuddannelsesforløbet, er helt uden betydning. Dvs. der tages ikke hensyn til sygdom, dødsfald i familien, ferie eller studierejser m.v.

Hvis du skal starte forfra, skal manøvrebanen ikke gennemføres, hvis:
 • Du har haft minimum 2 lektioner af 45 minutters varighed i afsnit 7 praktik og afbrydelsen er under 7 måneder.

 • Afbrydelsen er mere end 5 måneder, men mindre end 7 måneder efter bestået teoriprøve.

Hvornår skal jeg på manøvrebane?

Manøvrebane også kaldet en kravlegård, skal du på, inden du kan komme til at køre i trafikken. Det vil typisk være mellem 2-3 teorilektion, at du kommer på manøvrebanen.

Når du ankommer til manøvrebanen, skal du udfylde en registrering med dit navn, cpr.nr. og underskrift. Derefter stempler og underskriver kørelæreren registreringen, samt tilføjer hvornår (dato og tidspunkt) undervisningen starter og stopper, derefter vil du få udleveret en bil, som du skal betjene og køre i under dit forløb på manøvrebanen.

Formålet med undervisningen på manøvrebanen er, at give dig færdighed i at beherske bilen ved lave hastigheder under udførelse af manøvrer, der forekommer i almindelig færdsel, dvs.:
 • Igangsætning
 • Standsning
 • Forlæns- og baglænskørsel
 • Svingning
 • Vending
 • Parkering ved vejkant
 • Parkering i bås
øvelserne gennemføres med en elev i hver bil. Øvelserne vil normalt kunne gennemføres på 4 til 5 timer, hvoraf mindst 4 lektioner á 45 minutters varighed skal være øvelser som fører af bilen.

Hver enkelt øvelse skal indlæres med tilfredsstillende resultat, hvilket vil sige, at du skal udføre øvelsen fejlfrit mindst 2 gange efter hinanden.


Hvad skal jeg lære på manøvrebanen?

Du skal lære forberedelse til kørsel på vej. Det omhandler blandt andet kontrol, betjening, indstilling og anvendelse af udstyr:
 • Du skal lære at rengøre eventuelt duggede eller tilsmudsede ruder, spejle og lygteglas.

 • Du skal lære at fjerne eventuelle løst liggende genstande på instrumentbord, solskærme, bageste vindueshylde og pladsen under og foran førersædet.

 • Du skal lære at betjene dørenes lukke- og låsetøj.

 • Du skal lære at indstille førersædet for at opnå bekvem og korrekt kørestilling og for at kunne betjene bilens udstyr, herunder aflæse instrumenter.

 • Du skal lære at spænde og justere sikkerhedsselen samt nakkestøtten.

 • Du skal lære at indstille spejle, således at det bedst mulige udsyn opnås, uden at man behøver at ændre kørestilling.

 • Du skal lære at frigøre dig hurtigt fra sikkerhedsselen.

 • Du skal lære at betjene koblings-, speeder- og bremsepedal.

 • Du skal lære at betjene gear og parkeringsbremse.

 • Du skal lære at betjene kontakter til lys, tegn- og signalgivning, vinduesvisker og -vasker, blæser, el-bagrude samt solskærm, mv.
Du skal desuden vide at uhensigtsmæssigt fodtøj kan føre til fejlbetjening af kobling, speeder og bremse.


Igangsætning og standsning

Manøvrebanen omhandler også start, gearbetjening, igangsætning og bremsning, hvor:
 • Du skal lære at starte motoren ved betjening af ratlås, tændingskontakt og elektrisk startmotor samt holde motoren i tomgang.

 • Du skal lære at genstarte motoren, hvis den går i stå.

 • Du skal lære at skifte fra frigear til 1. gear med startet motor.

 • Du skal lære at se efter mulige hindringer fremad, til siderne og bagud.

 • Du skal lære at være opmærksom på de blinde vinkler og tjekke disse ved hoveddrejning.

 • Du skal lære at slække parkeringsbremsen.

 • Du skal lære at sætte blødt i gang og køre langsomt fremad et kort stykke.

 • Du skal lære at bremse blødt op til standsning med samtidig udkobling og derpå skifte til frigear.

Igangsætning på hældende vej

Såfremt forholdene tillader det, skal du ved øvelse opnå færdighed i følgende forhold:
 • Du skal kunne starte motoren og sætte i 1. gear på stigende/hældende vej.

 • Du skal kunne sætte blødt i gang under betjening af speeder, koblingspedal og bremsepedal eller parkeringsbremse.

Kørsel i 8-tal

Manøvrebanen omhandler også håndstilling og ratbetjening:
 • Du skal lære at holde hænderne på rattet med tommelfingrene på indersiden af ratkransen og hænderne i en position svarende til urviserstillingen ca. »et kvarter i tre«.

 • Du skal lære at køre forlæns i 1. gear i stor 8-talskurve og udføre ratdrejninger ved krydsning af armene under skift af håndstilling på ratkransen.

Forlæns og baglæns kørsel med målbremsning

Manøvrebanen omhandler også bedømmelse af bilens længde:
 • Du skal lære at bremse præcist ved markering under forlæns kørsel, dvs. således at kofangeren netop berører keglen uden at vælte den.

 • Du skal lære at skifte til bakgear, ændre kørestilling til baglæns kørsel med orientering gennem bagruden og venstre hånd øverst på ratkransen.

 • Du skal lære at bremse præcis ved markering under baglæns kørsel.

Baglæns kørsel med svingning

Manøvrebanen omhandler også svingning, opretning og orientering:
 • Du skal lære at køre baglæns i retlinet kurs og jævn hastighed et længere stykke (ca. 20-30 m) og herunder orienterer dig gennem bagruden.

 • Du skal lære at svinge baglæns til venstre omkring markerede hjørner med nogen præcision og orienterer dig gennem venstre siderude.

 • Du skal lære at svinge baglæns til højre omkring markerede hjørner med nogen præcision og orienterer dig gennem højre siderude.

 • Du skal lære at rette hurtigt nok op efter svingning om hjørne, så kursen på ny bliver retlinet.
Under øvelserne skal også anvendes spejle.


Forlæns- og baglæns slalom

Manøvrebanen omhandler også koordinering af hastighed og styring.
 • Du skal lære forlæns slalomkørsel i 1. gear mellem 5-6 markeringskegler med ca. 10 meters mellemrum.

 • Du skal lære baglæns slalomkørsel som ovenfor.
  • Baglæns slalomkørsel skal gennemføres både ved orientering gennem bag- og sideruder alene, og ved brug af spejle i kombination med hoveddrejning.
Øvelsen skal gennemføres uden standsning og uden at vælte kegler.


Parkering ved vejkant

Manøvrebanen omhandler også bedømmelse af bilens bredde og placering:
 • Du skal lære forlæns parkering ved markeret vejkant i højre side, med rigelig manøvreplads og dermed god mulighed for styrekorrektion.

 • Du skal lære forlæns parkering ved markeret vejkant i højre side, med begrænset manøvreplads og således, at højre hjulpar er højst 20 cm fra vejkanten, og at bilen står parallelt med vejkanten.
Øvelserne skal gennemføres både ved orientering gennem for- og sideruder alene, og ved brug af spejle i kombination med hoveddrejning.


Kørsel i 2. gear, højresving og eventuel hård opbremsning uden hjulblokade

Manøvrebanen omhandler også gearskift, hastighed og bremsning.
 • Du skal lære, efter standset position, at accelererer hurtigt op til 20-25 km/t med skift fra 1. til 2. gear.

 • Du skal lære at holde målrettet kurs og jævn hastighed.

 • Du skal lære at svinge til højre i 2. gear om markerede, skarpe gadehjørner, først nogenlunde tæt ved vejkanten og senere med baghjulet 20-30 cm fra vejkanten under hele svingningen.

 • Du skal lære, ud fra omstændighederne, at kunne bremse op uden hjulblokade på kortest mulig strækning, og ved den højst mulige og forsvarlige hastighed på manøvrebanen (øvelsespladsen).

Vending

Manøvrebanen omhandler også U-vending og trepunktsvending:
 • Uvending
  • Du skal lære at udføre U-vending på tilstrækkelig bred, markeret kørebane, tilpasset den benyttede skolevogn (bilens vendediameter + 1 m).

 • Trepunktsvending
  • Du skal lære at vende ved forlæns- og baglæns kørsel på bred og smal markeret kørebane, og senere en bredde, der er tilpasset det konkrete køretøj (bilens længde + 2 m).

Parkering

Manøvrebanen omhandler også forlæns- og baglæns parkering.
 • Parkering i båse
  • Du skal lære at parkere ved forlæns- og baglæns indkørsel i markeret parkeringsbås (ca. 7 x 2,5 m), vinkelret på kørselsretningen. Bilen skal være placeret nogenlunde midt i båsen.

 • Parallel parkering
  • Du skal lære at parkere ved baglæns indkørsel til vejkant i markeret »parkeringslomme« (ca. 8 x 2 m). Højre hjulpar må højst være 30 cm fra vejkanten.
Øvelserne skal gennemføres både ved orientering gennem for/bag- og sideruder alene, og ved brug af spejle i kombination med hoveddrejning.

Der er ingen øvelser som du skal kunne mestre perfekt. Nogle skal du opnå erfaring i, og andre skal du lære at udføre korrekt.


Hvornår skal jeg på et køreteknisk kursus?

Du kan tidligst komme på køreteknisk anlæg, når du har gennemført alle teorilektionerne, og kørt alle 16 lektioner på vej. Det er kørelæreren, der skønner hvornår du har erfaring nok til at kunne gennemføre et forløb på køreteknisk anlæg.


Hvad er formålet med et køreteknisk kursus?

Formålet med undervisningen er, at give dig viden om nogle grundlæggende fysiske forhold vedrørende bilkørsel, der hjælper dig til at forstå betydningen af at tilpasse hastighed, styring og bremsning efter forholdene.

Undervisningen har endvidere til formål, at give dig nogle færdigheder i at beherske bilen under moderat hastighed i visse kritiske situationer.

Øvelserne sigter ikke mod at tilskynde dig til at køre hurtigere eller mindre forsigtigt, tværtimod skal øvelserne give dig indsigt i hastighedens afgørende betydning for, om en afværgemanøvre kan gennemføres.

Du skal lære at forstå bilens reaktioner i kritiske situationer således, at panikreaktioner undgås.

Du skal som fører mindst gennemføre 4 lektioner á mindst 45 minutters varighed i manøvrer på køreteknisk anlæg. Udover kørselstiden skal der afsættes tid til instruktion til de enkelte øvelser. Det samlede forløb vil erfaringsmæssigt tage mindst 4 timer. Du skal forinden have gennemført undervisningen om køretekniske forhold i teorilokalet.

Når du ankommer til køreteknisk anlæg bliver du registreret.

Du får din egen bil at køre i, og du skal være alene i bilen under alle øvelserne. Du vil få udleveret en walkie talkie, som du vil få instrukser igennem.

Når undervisningen er færdig på køreteknisk anlæg, skal du og den undervisende instruktør underskrive lektionsplanen.

Her er de øvelser som du skal gennemføre på det køretekniske anlæg:


Bremsning på tør vej
 • Du skal ved øvelse opnå færdighed i følgende:

 • Du skal lære at foretage en ganske blød bremsning ved en hastighed på ca. 60 km/t, svarende til en bremselængde på ca. 50 m.

 • Du skal lære at foretage en ret kraftig bremsning ved en hastighed på ca. 60 km/t, svarende til en bremselængde på ca. 30 m.

 • Du skal lære at foretage en meget hård bremsning ved en hastighed på ca. 60 km/t, svarende til en bremselængde på ca. 20 m.

 • Du skal lære at foretage katastrofebremsning.

 • Du skal lære at bremse ved ca. 60 km/t med et hårdt og vedvarende tryk, så bremselængden bliver kortest mulig.

Vejgrebets udnyttelse

Du skal, ved øvelse, opnå færdighed i følgende på glat vej:
 • Du skal lære at bremse på kortest mulig strækning ved trinvis stigende hastighed op til ca. 50 km/t

 • Du skal lære at tilpasse hastigheden således, at du selv bedømmer, hvad den skal nedsættes til, for at bremselængden på ca. 20 m, som blev opnået på almindelig vej ved ca. 60 km/t, kan bibeholdes.

 • Du skal lære at sætte i gang på glat vej uden hjulspin eller udskridning.

Du skal, ved øvelse, opnå erfaring med at bremse ved trinvis stigende hastigheder, med det ene hjulpar på almindelig vej og det andet hjulpar på glat vej, samtidig med, at bilen kan holdes næsten stabil.

Du skal gerne erfare:
 • At bremselængden er længere end på almindelig vej.
 • At bremselængden bliver kortere end på glat vej.

Hindringer på vejen og slalom

Du skal opnå nogen færdighed i følgende manøvre på almindelig vej:
 • Du skal lære at køre slalom med passende hastighed (50 km/t) mellem 5-7 kegler med 15-20 m’s afstand. Påvirkningen af bilen skal være så lille som muligt og styringen skal udføres således, at bilen falder til ro mellem hver drejning. Du skal også mærke betydningen af at sidde rigtigt i sædet og i forhold til rattet.

Dobbelt undvigemanøvre uden bremsning

Du skal ved øvelse opnå nogen færdighed i følgende manøvre på almindelig vej:
 • Du skal lære at foretage hurtigt vognbaneskift ved passende høj hastighed, for at undgå påkørsel af markeret hindring, og derpå hurtigt skifte til den oprindelige bane, når hindringen er passeret.

Du skal ved øvelse opnå nogen færdighed i følgende manøvre på glat vej:
 • Du skal gennemføre samme øvelse som ovenfor nævnt, men hvor du selv skal bedømme, hvad hastigheden skal nedsættes til, for at øvelsen kan gennemføres sikkert.

Kombineret bremse- og undvigemanøvre

Du skal, ved øvelse, opnå nogen færdighed i følgende manøvre på almindelig vej:
 • Du skal lære at bremse ved 70 km/t, før en markeret hindring, der er så tæt på, at standsning alene ikke er mulig, styre forbi hindringen med ikke for voldsomme ratbevægelser, og bringe bilen til standsning.

Du skal, ved øvelse, opnå nogen færdighed i følgende manøvre på glat vej:
 • Du skal gentage samme øvelse som ovenfor nævnt, men hvor du selv skal bedømme hvad hastigheden skal nedsættes til, for at øvelsen kan gennemføres sikkert.
 • Genvindelse af vejgreb efter udskridning.

Kørsel i kurve

Du skal, ved øvelse, opnå erfaring om følgende manøvrer ved kørsel i sving på glat vej:
 • Du skal erfare hastighedens betydning ved kørsel i vejsving med forskellig radius.

Baghjuls-udskridning

Du skal, ved øvelse, opnå nogen færdighed i følgende manøvrer ved baghjulsudskridning på glat vej:
 • Du lære øjeblikkelig at træde koblingspedalen i bund, og holde den nedtrådt under selve opretningen.

 • Du skal lære at dreje rattet i den oprindelige kørselsretning, - dvs. til samme side, som bilens bagende skrider ud.
  • Når bagenden herefter retter sig op, drejes rattet samtidig tilbage mod ligeudstillingen, ellers risikeres en ny udskridning til modsat side.
Øvelsen skal gennemføres uden tilsluttet ESP/ESC-system.


Forhjuls-udskridning

Du skal, ved øvelse, opnå nogen færdighed i følgende manøvrer under kørsel gennem et sving på glat vej:
 • Du skal lære at dreje rattet mod ligeudstilling, hvis bilen ikke følger rattets bevægelse.
  • Du skal træde koblingspedalen i bund og holde den nedtrådt under hele opretningen.
  • Når vejgrebet er genvundet, fortsættes kørslen gennem svinget i så flad en bue som muligt.
  • Aldrig røre hverken bremse eller speeder, da det kun forværrer udskridningen.
Øvelsen skal gennemføres uden tilsluttet ESP/ESC-system.


Bevare herredømmet efter kørsel ud over høj vejkant

Du skal lære at reagere rigtigt efter kørsel ud over en høj vejkant.


Tilbagekørsel af bilen efter kørsel ud over høj vejkant

Du skal have kendskab til følgende forhold:
 • Kørsel ud over en høj vejkant og ud i rabatten kan medføre risiko for, at man mister herredømmet over bilen, når man for brat tvinger bilen tilbage til vejen med høj hastighed.

 • Kørsel ud i rabatten kan ske både til højre og venstre, f.eks. på motorvej i midterrabat.

Du skal, ved øvelser, opnå erfaring om følgende forhold på almindelig vej:
 • Du skal køre ud over høj vejkant mindst 3 gange med trinvis stigende hastigheder (40 - 60 km/t.).
  • Du skal lære at nedsætte hastigheden ved at bremse forsigtigt og samtidig styre bilen lige frem langs kanten.

  • Først styre op over kanten og dermed tilbage på vejen, når hastigheden er så lav, at det kan ske uden risiko.
Såfremt forholdene tillader det, skal du også gennemføre førnævnte øvelse med den høje kant i venstre side.

Hvilke dokumenter skal jeg bruge, for at ansøge om et kørekort?

Foto

Der er helt specielle krav til, hvordan et foto til kørekort skal se ud. Fotografiet skal opfylde følgende krav:
 • Fotografiet skal være af god kvalitet, holdbart, egnet til indscanning og uden stempler, huller eller andre beskadigelser.
 • Fotografiet skal være et vellignende portrætbillede i størrelsen 35 x 45 mm, hvor hovedet måler 30-36 mm fra hagespids til hårtop.
 • Fotografiet skal tages lige forfra og vise ansøgerens ansigt uden hovedbeklædning, og det øverste af skuldrene.
 • Ansigtet skal være jævnt belyst.
 • Begge øjne skal være helt synlige, og blikket skal være rettet mod kameraet.
 • Munden skal være lukket.
 • Briller må ikke være tonede og skal være uden reflekser.
 • Baggrunden skal være lys og uden skygger eller andre motiver.
I særlige tilfælde kan enkelte krav fraviges. Beslutning herom træffes, der hvor du søger om pas eller kørekort - f.eks. kan kommunalbestyrelsen tillade, at ansøgeren bærer hovedbeklædning på det nævnte fotografi, hvis ansøgeren af religiøse grunde anmoder herom. Reglerne er trådt i kraft den 1. august 2006.

Se yderligere oplysninger ved at klikke på Foto, pas og kørekort


Lægeerklæring
 • HUSK foto med til din læge. Lægen skal bagpå dit foto, skrive dit cpr. nr., stemple og skrive under på, at det dig, der er blevet undersøgt.
 • Lægeattesten skal udstedes af din sædvanlige læge eller anden speciallæge.
 • Lægeattesten må ved ansøgningens indlevering ikke være over tre måneder gammel, og ved udstedelsen af kørekortet ikke over et år og tre måneder gammel.
 • Hvis der er noget i din lægeattest der gør, at din køreevne vil blive forringet, vil den blive videresendt til embedslægen, som så tager stilling til om der kan udstedes et kørekort eller et tidsbegrænset kørekort.
 • Indeholder lægeattesten ingen oplysninger om sygdom ud over oplysninger om ansøgerens synsstyrke, træffes afgørelsen af kommunalbestyrelsen.


Førstehjælpsbevis

se under Førstehjælp

Hvad kræver det for at tage kørekort til erhvervsmæssig personbefordring?

Kørekort til erhvervsmæssig personbefordring kan udstedes til en person, der er fyldt 21 år.

Kørekort til erhvervsmæssig personbefordring kan kun udstedes til fører, der har kørekort til kategori B, og har bestået en køreprøve til erhvervsmæssig personbefordring. Kørekort til erhvervsmæssig personbefordring kan alene udstedes til den kategori, der er aflagt køreprøve i.

Hvad er en køreprøve?

En køreprøve er en prøve, der består af en teoretisk del også kaldet teoriprøven, og en praktisk del, kaldet den praktiske køreprøve.


Hvor meget koster en køreprøve?

Du skal betale et gebyr på 1000 kr. (pris 2023) for teoriprøven og den praktiske prøve. Herudover kommer udgifter til køreundervisning og lægeattest.

Der er ikke nogen grænse for, hvor mange gange du må gå op til en køreprøve, men du skal betale fuldt gebyr hver gang du dumper.

Hvis du består teoriprøven 1. gang, skal du IKKE betale gebyr for at komme til køreprøven, for så har du jo bestået teoriprøven.

Det er din kørelærer og/eller kommunerne, der sørger for at bestille prøverne. Ofte er det kommunerne, der opkræver betaling for prøverne. Politiet afholder efterfølgende prøverne.


Hvor meget koster det, hvis jeg dumper til en køreprøve?

Du skal betale et gebyr på 1000 kr. (pris 2023) for teoriprøven og den praktiske prøve. Herudover kommer udgifter til køreundervisning og lægeattest.

Hvad er en teoriprøve?

Teoriprøven er den teoretiske prøve. Du bliver testet i din teoretiske viden omkring færdsel og trafik. Prøven har normalt en varighed på ca. en halv time og der må ikke medbringes nogen former for hjælpemidler.
Du kan øve teoriprøver her på Bedrebilist.dk eller du kan øve teoriprøver på Kørekortportalen.dk, der er vores partnerside.

Hvor afholdes teoriprøven?

Teoriprøven afholdes på et af politiets prøvesteder. Du kan få den nøjagtige adresse hos din kørelærer, som kender nærmeste prøvested.


Hvad skal jeg medbringe til teoriprøven?

Når du skal til teoriprøven, skal du huske at medbringe din ansøgning om kørekort og din lektionsplan, som skal være behørigt udfyldt. Ligeledes skal du medbringe legitimation, der skal være et af nedenstående dokumenter:
 • Et tidligere udstedt kørekort (EF-model eller kreditkort-typen).
 • Gyldigt pas.
 • Original dåbs-, navne- eller fødselsattest samt billedlegitimation.
Hvis personnummer, fødselsdato og fødested ikke tydeligt fremgår af passet eller kørekortet, skal der tillige forevises et legitimationspapir udstedt af en offentlig myndighed, hvoraf personnummer, navn og fødested tydeligt fremgår. Dette kunne være: Et ID-kort i forbindelse med et job eller et studiekort.

Hvis der er skiftet navn og dette navn ikke fremgår af ovenfor nævnte dokumenter, skal navneændringen dokumenteres ved forevisning af vielsesattest, navnebevis eller dokumentation for anmeldelse til vielsesmyndigheden eller folkeregistret.
Skulle du risikere at komme for sent til teoriprøven eller uden dine papir eller legitimation, vil du blive bortvist, og du vil være dumpet. Du skal så betale endnu et prøvegebyr for at få lov til at komme op igen.


Hvordan fungerer det nuværende teoriprøvesystem?

Den nuværende teoriprøve er som bekendt baseret på en række lysbilledserier, der viser forskellige færdselssituationer og spørgsmål/svarmuligheder, der er indtalt på kassettebånd.

Ansøgerne besvarer spørgsmålene på afkrydsningsskemaer, som bliver gennemgået manuelt af politiets prøvesagkyndige.


Hvordan forløber teoriprøven?
 • Når du kommer til teoriprøven vil dit navn blive kaldt op, og du skal aflevere dine papir til den prøvesagkyndige.

 • Derefter sætter du dig ved et af de enkeltstående borde, hvor du får udleveret et afkrydsningsskema, som du kender fra din køreskole. På skemaet skal du udfylde dit navn og cpr.nr.

 • Nu er du klar til at prøven kan starte. Den sagkyndige vil give dig informationer om, hvordan prøven foregår.

 • Prøven er skriftlig og gennemføres ved forevisning af en tilfældigt udvalgt serie blandt Rigspolitiets godkendte lysbilledsæt med indtalte spørgsmål og tilhørende afkrydsningsskema til besvarelse.

 • Når prøven er færdig, vil du blive vist ud i et venterum, mens den sagkyndige kikker på dine svar og skriver på dit afkrydsningsskema, hvor mange fejl du har. Når den sagkyndige er færdig med at rette alle dine svar, får du igen udleveret dine papirer sammen med afkrydsningsskemaet, hvor du kan se om du er bestået eller dumpet.

 • Hvis du, på grund af særlige forhold, der er dokumenteret, ikke kan aflægge sædvanlig skriftlig prøve, kan du henvises til en specialprøve, hvor den sagkyndige f.eks. oplæser spørgsmålene eller standser båndoptageren mellem hvert spørgsmål. Lysbilledserierne og afkrydsningsskemaerne anvendes ligeledes under specialprøven – f.eks. ordblindhed kan ikke begrunde en specialprøve.

Hvordan forløber teoriprøven, hvis jeg ikke taler og forstår dansk?

Hvis du ikke taler og forstår dansk, vil teoriprøven blive gennemført med tolk, hvor tolken oversætter en teoriprøve fra den digitale teoriprøve.


Hvordan tilmelder jeg mig teoriprøven?

Du skal indgive en ansøgning om kørekort til kommunen. Typisk opretter kørelæreren dig i det internetbaserede køreprøvebookingsystem. Når du er godkendt af kommunen, kan kørelæreren booke en teoriprøve til dig.

Information om dig, herunder prøvetidspunkt og kategori, overføres automatisk fra køreprøvebookingsystemet til den digitale teoriprøve.


Hvornår kan jeg tage en teoriprøve?

Alle de obligatoriske lektioner skal være gennemgået i køreuddannelsen, før teoriprøven kan aflægges.
 • Det er dog muligt at anvende 2 af de obligatoriske praktiske lektioner efter teoriprøvens aflæggelse til en evaluerende praktisk prøve med efterfølgende repetition, jf. afsnit 10 i undervisningsplanen for køreuddannelsen.
 •  
 • Herudover kan 2 af de obligatoriske teoretiske lektioner og 4 af de obligatoriske praktiske lektioner anvendes efter teoriprøven i forbindelse med øvelserne på det køretekniske anlæg.
 
Hvor mange fejl må jeg have til teoriprøven?

Til teoriprøven må du højst have 5 fejl for at bestå. Har du mere en 5 fejl, dumper du.


Hvor meget koster en teoriprøve?

En teoriprøve koster politiets prøvegebyr på 1000 kr. (pris 2023).


Hvad sker der, hvis jeg dumper til teoriprøven?

Hvis du har haft mere end 5 fejl til teoriprøven, er du dumpet. Så skal du betale nyt prøvegebyr. Du kan få et nyt girokort af din kørelærer til indbetaling eller lave en anden aftale med din kørelærer om, hvordan betalingen skal foregå. Din kørelærer vil derefter bestille en ny prøve til dig.

Hvad er det digitale teoriprøvesystem?

Rigspolitiet har udviklet et nyt digitalt system til brug ved gennemførelse af teoriprøver, i forbindelse med ansøgning om kørekort.


Hvad er formålet med det digitale teoriprøvesystem?

Det overordnede formål med at modernisere og digitalisere afholdelsen af teoriprøver er, at understøtte en forbedret færdselssikkerhed ved at øge kvaliteten i teoriprøverne, herunder teoriprøvernes form, indhold og gennemførelse. Samtidig skal digitaliseringen sikre, at det i fremtiden bliver muligt at gennemføre flere teoriprøver pr. uge og pr. teoriprøvested, således at borgerne får en højere grad af fleksibilitet i forbindelse med valg af tidspunkt for afholdelse af teoriprøver, samt at flaskehalse og ventetider reduceres.


Hvem kan bruge det digitale teoriprøvesystem?

Den nye digitale teoriprøve bliver testet på prøvestedet i Hillerød og Køge. Alle ansøgere, der skal aflægge teoriprøve ved disse prøvesteder, skal gennemføre teoriprøven på den nye digitale platform.

bedrebilist.dk vil, i samarbejde med Rigspolitiet, løbende offentliggøre oplysninger om ibrugtagningen af det digitale teoriprøvesystem her på hjemmesiden.


Hvornår kan alle anvende det digitale teoriprøvesystem?

Der er endnu ikke taget stilling til den geografiske placering og antallet af teoriprøvesteder. En sådan stillingtagen forventes at ske med udgangspunkt i de erfaringer, der indsamles i testforløbet.

Er der forskel på spørgsmålene i den nuværende, og i det digitale teoriprøvesystem?

I hele testfasen vil teoriprøven være baseret på de samme teoriprøveserier, som anvendes ved de øvrige af landets prøvesteder. Når systemet er fuldt implementeret på alle prøvesteder, vil de nuværende faste teoriprøveserier blive afløst af teoriprøver baseret på tilfældig udvælgelse af spørgsmål.


Hvad kan jeg gøre, hvis jeg ikke selvstændigt kan gennemføre en digital teoriprøve?

Ansøgere, der på grund af ganske særlige forhold ikke selvstændigt kan gennemføre en digital teoriprøve, vil kunne få fornøden hjælp til at gennemføre prøven. Der kan eksempelvis være tale om ældre personer, der aldrig tidligere har betjent en computer.


Hvordan forløber den digitale teoriprøve?
 • Den digitale teoriprøve skal gennemføres på teoriprøvestederne i særlige lokaler, der er indrettet med et antal prøveterminaler.

 • Ved ankomst til prøvestedet registrerer den tilsynsførende, at du er mødt og tildeler dig en prøveterminal. Derefter starter teoriprøven.

 • Du kan gennemføre teoriprøven, som typisk består af 25 teoriprøvespørgsmål med op til 4 svarmuligheder, i dit eget tempo, når blot teoriprøven ikke varer mere end 25 minutter.

 • Du får på skærmen vist teoriprøvespørgsmålene og svarmulighederne som billeder og tekst. Al tekst på skærmen kan høres i hovedtelefoner, hvor lydstyrken kan reguleres op eller ned.

 • Når du har afsluttet teoriprøven, henvender du dig til den tilsynsførende, som udleverer et bedømmelsesskema med resultatet af teoriprøven.

Introduktionsvideo til det digitale teoriprøvesystem

Se introduktionsvideoen til det digitale teoriprøvesystem ved at klikke her

Hvad er en praktisk køreprøve?

Den praktiske køreprøve er en prøve, hvor du bliver testet i dine færdigheder og adfærd i trafikken.

Den kørselstid, der afsættes til bedømmelse af elevens færdigheder og adfærd i trafikken, må ikke være under 25 minutter til kategori B.

Udover selve kørselstiden, skal der afsættes tid til oplysning om prøvens forløb, kontrol af køretøjets udstyr, evaluering af prøveforløbet mv.

Prøvetiden kan om nødvendigt forlænges og kan afbrydes, hvis elevens kørefærdighed er meget ringe. Det vil sige, at kan du ikke svare korrekt på de tekniske spørgsmål i kontrol af bilens udstyr, kan den sagkyndige beslutte at du er dumpet. Det samme gælder hvis den sagkyndige undervejs skønner at du ikke har færdigheder nok til at bestå prøven.


Hvilken bil skal jeg køre i til den praktiske køreprøve?

Til den praktiske køreprøve skal du køre i den skolebil, du har lært at køre i, det vil sige den bil, du kender og som du er vant til.


Hvor afholdes den praktiske køreprøve?

Den praktiske køreprøve afholdes ved dit lokale politis prøvested. Adressen kan du få oplyst af din kørelærer.


Hvad skal jeg medbringe til den praktiske køreprøve?

Ved den praktiske køreprøve skal du medbringe:
 • Ansøgningen i udfyldt og underskrevet stand.
 • Kørelærerens eksemplar af lektionsplanen i udfyldt stand.
 • Eventuelt tidligere udstedt kørekort.
 • Særlig legitimation:
  • Eventuelt tidligere udstedt kørekort, EF-model af kreditkort-typen eller et kørekort sammen med legitimationspapir udstedt af en offentlig myndighed, hvoraf personnummer eller navn og fødested tydeligt skal fremgå.
 • Sundhedskort sammen med billedlegitimation
  • Hvis der er skiftet navn, og dette navn ikke fremgår af ovenfor nævnte dokumenter, skal navneændringen dokumenteres ved forevisning af vielsesattest, navnebevis eller dokumentation for anmeldelse til vielsesmyndigheden eller folkeregistret. Det kunne være at du er blevet gift og har skiftet efternavn, så skal du have en vielsesattest med sammen med evt. pas. Det kunne også være at du har skiftet fornavn, så skal du medbringe et bevis på det nye navn, evt. nyt sygesikringsbevis sammen med et evt. pas med det gamle navn på.
Hvordan forløber den praktiske køreprøve?

Når du kommer til politiets prøvested sammen med din kørelærer, for at gennemføre en køreprøve, vil den sagkyndige komme og præsentere sig selv og sikre sig at du er den person der har booket en tid til køreprøve.

Prøven i kørsel, gennemføres med den prøvesagkyndige ved siden af dig i en godkendt skolevogn, som du selv skal stille til rådighed. Kørelæreren kan, medmindre du eller den prøvesagkyndige har væsentlige indvendinger imod det, overvære prøven fra bilens bagsæde. Som led i prøvestedets kvalitetssikring af den praktiske prøve, kan yderligere en prøvesagkyndig efter forudgående orientering af kørelæreren overvære prøven.

Under prøven anses du som bilens fører med deraf følgende ansvar og forpligtelser.

Færdighed i kontrol af bilens lovpligtige udstyr indgår som led i den praktiske prøve. Under kontrollen skal du, uden brug af værktøj, undersøge og tage stilling til, om de dele, der undersøges, opfylder lovkravene, herunder kunne forklare hvordan kontrollen udføres. Det vil sige, at du skal kunne kontrollere om der er olie på bilen, og vise hvordan man gør det osv., alt sammen noget du har øvet med din kørelærer.

Den prøvesagkyndige giver dig tydelige anvisninger og i så god tid, at du kan nå at opfatte og forstå dem, og forberede dig og udføre det anviste. Den prøvesagkyndige må ikke tvinge dig ud i unormale færdselssituationer eller tilskynde dig til at handle mod færdselsreglerne og hensynet til sikkerheden i øvrigt. Han fortæller dig hvor du skal køre hen i god tid, så du kan nå at forberede dig på den manøvre du skal udføre, det kunne være et højresving eller et venstresving, du kan også blive bedt om at standse ved en kantsten eller lave en parallelparkering.

Du bliver ikke bedt om at køre i 8 taller, eller køre forlæns - baglæns slalom. Men du kan godt stikprøvevis blive bedt om at køre baglæns om et hjørne.

Den sagkyndige griber ind ved brug af bilens betjeningsudstyr (Bremser, horn, rat, speeder), hvis det er nødvendigt af hensyn til sikkerheden eller for at undgå påkørsel.

Enkelte mindre alvorlige fejl kan ikke i sig selv medføre at prøven bedømmes som ikke-bestået, idet din kørsel skal vurderes som helhed.

Resultatet af prøven skal meddeles straks efter prøvens afslutning. Elever der ikke har bestået, skal have oplyst, hvilke fejl der er begået under køreprøven eller ikke er opfyldt tilfredsstillende. Prøven bedømmes i øvrigt efter Rigspolitiets retningslinjer for prøvesagkyndige.

Hvad sker der, hvis jeg dumper til den praktiske køreprøve?

Hvis du dumper til den praktiske køreprøve, så koster det dig et nyt prøvegebyr. Du kan få et nyt girokort af din kørelærer til indbetaling eller lave en anden aftale med din kørelærer om hvordan betalingen skal foregå. Din kørelærer vil derefter bestille en ny tid til dig.

Generelle oplysninger

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ønsker at få førerretten gengivet?

Du kan få førerretten gengivet, såfremt du har gennemført:
 • Særlig køreundervisning og/eller kursus i alkohol og trafik (A/T-kursus), samt bestået en kontrollerende køreprøve.
Beståelse af en kontrollerende køreprøve fritager ikke for gennemførelse af A/T-kursus. A/T-kursus skal i disse tilfælde være gennemført senest tre måneder efter, at afgørelsen om kontrollerende køreprøve er endelig. Den særlige køreundervisning og/eller A/T-kursus skal være gennemført, før den kontrollerende køreprøve kan aflægges.

Kontrollerende køreprøve kan aflægges før frakendelsestidens udløb. Den praktiske prøve kan dog tidligst aflægges en måned før frakendelsestidens udløb.

Har du i andre tilfælde bestået en køreprøve efter det forhold, der gav anledning til tiltalen, skal kontrollerende køreprøve ikke aflægges, såfremt køreprøven er bestået inden for det sidste år før frakendelsestidens udløb og inden for det sidste år før ansøgningen om generhvervelse af førerretten. Eks. Hvis du udvider dit kørekort med ny kat.

Det vil sige at hvis du vil udvide dit kørekort samtidigt med en generhvervelse, skal du ikke til 2 køreprøver, men kun den ene som så er gældende for både den nye kategori og generhvervelsen.


Hvor indleverer jeg ansøgningen?

Du indleverer ansøgningen om gengivelse af førerretten til kommunen. Ansøgningen kan indleveres til enhver kommune, uanset hvor i Danmark du har bopæl.

Stamkortet underskrives, når den praktiske prøve er bestået.


Udvidelse af kørekortet

Ved ansøgning om generhvervelse af førerretten kan kørekortet udvides til at omfatte kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, uden at der aflægges særlig køreprøve hertil. Det er dog en betingelse:
 • At ansøgeren, da førerretten blev inddraget eller frakendt, var i besiddelse af gyldigt kørekort.

 • At der ikke ved afgørelsen om inddragelse eller frakendelse blev truffet bestemmelse om særlig frakendelse af retten til erhvervsmæssig personbefordring.

 • Eks. Hvis du har kørt erhvervskørsel uden erhvervskort hertil.
Opfylder ansøgeren betingelserne for at generhverve førerretten, udstedes kørekortet.


Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har fået pålagt et kørselsforbud på grund af spiritus?

Hvis du har fået pålagt et kørselsforbud som følge af spirituskørsel, herunder promillekørsel efter de regler, der var gældende før den 1. september 2005, så skal ansøgningen vedlægges et kursusbevis, som dokumentation for gennemført kursus i alkohol og trafik (A/T-kursus). I øvrige tilfælde skal ansøgningen vedlægges erklæring, og den anvendte lektionsplan, som dokumentation for gennemført særlig køreundervisning.

Ansøgningen skal endvidere vedlægges et foto (Foto Pas og Kørekort) og du skal kunne godtgøre din identitet.


Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har fået frakendt kørekortet ubetinget?

Generelt

Har du fået førerretten frakendt ubetinget, så skal du bestå en kontrollerende køreprøve efter frakendelsesperioden, før generhvervelse af førerretten kan ske.


Inden for de første tre år efter førstegangserhvervelse af førerret

Har du fået førerretten frakendt ubetinget inden for de første tre år efter førstegangserhvervelse af førerret, så skal du gennemføre en særlig køreundervisning og bestå en kontrollerende køreprøve, før førerretten kan generhverves.

Den særlige køreundervisning, der tidligst kan påbegyndes tre måneder før frakendelsestidens udløb, skal være gennemført, før den kontrollerende køreprøve kan aflægges.


Som følge af spirituskørsel

Har du fået førerretten frakendt ubetinget som følge af spirituskørsel, herunder promillekørsel efter de regler, der var gældende herom før den 1. september 2005, så skal du gennemføre et kursus i alkohol og trafik (A/T-kursus) og bestå en kontrollerende køreprøve, før førerretten kan generhverves. A/T-kursus skal være gennemført, før den kontrollerende køreprøve kan aflægges.

Ansøgningen skal endvidere vedlægges et kursusbevis, som dokumentation for gennemført kursus i alkohol og trafik (A/T-kursus), samt et foto (Foto Pas og Kørekort) og du skal kunne godtgøre din identitet.


Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har fået inddraget kørekortet?

Lægelige grunde

Er førerretten inddraget af politiet af lægelige grunde, på grund af afhængighed af euforiserende eller andre bevidsthedspåvirkende stoffer eller på grund af manglende ædruelighed, så skal du i tillæg aflevere en lægeattest. I øvrigt kræves lægeattest kun, hvis en tidligere lægeattest, afgivet i forbindelse med udstedelse eller fornyelse af kørekort, eller andre omstændigheder giver anledning hertil.


Ikke bestået eller aflagt en kontrollerende køreprøve

Er førerretten inddraget af politiet, fordi en kontrollerende køreprøve ikke er bestået eller aflagt, kan generhvervelse først ske, når en ny kontrollerende køreprøve er bestået.

Du kan i stedet for at aflægge kontrollerende køreprøve, ansøge om udvidelse af kørekortet til at gælde yderligere kategorier, såfremt udvidelsen indebærer aflæggelse af en køreprøve.

Har førerretten været inddraget af politiet i tre år eller mere på grund af afhængighed af euforiserende eller andre bevidsthedspåvirkende stoffer, på grund af manglende ædruelighed, eller på grund af helbredsmæssige oplysninger, er det en betingelse for generhvervelsen, at ansøgeren består en kontrollerende køreprøve. Politiet kan i ganske særlige tilfælde træffe bestemmelse om, at kontrollerende køreprøve ikke skal aflægges.

Hvordan kommer jeg i gang med at generhverve kørekortet?

Du kan henvende dig på dit borgerservicekontor eller henvende dig til en kørelærer, for at få yderligere information.

Hvornår må jeg starte på at generhverve kørekortet?

Du kan påbegynde generhvervelsen 3 måneder før din frakendelse ophører.

Hvor lang tid skal jeg bruge på at generhverve kørekortet?

Det afhænger af hvor godt du har husket alle færdselsreglerne og hvor godt du kører i forhold til gældende regler. Kravet er, at du skal kunne bestå en af politiets prøver.

Hvor mange køretimer skal jeg minimum have?

Oftest er der ikke noget krav om at du skal have taget en lovpligtig køreundervisning, men det kan være en god ide at tage er par køretimer, og oftest er det et krav fra kørelæreren at du tager mindst 1 kørelektion forud for den praktiske køreprøve.

Skal jeg følge undervisningen hos en kørelære?

Der er ikke noget krav om at du skal følge nogen undervisning, hverken teoretisk eller praktisk. Men det er en god ide at tage lidt undervisning, da du skal betale et gebyr for hver gang du dumper.

Kan jeg læse hjemme?

Ja, der er ikke noget krav om at du skal følge teoriundervisning hos en kørelærer.

Er mit nye kørekort på prøvetid efter en generhvervelse?

Når du har generhvervet dit kørekort, er reglerne gældende som for alle andre, at du må have 3 klip igen, som hver enkelt er gældende i 3 år

Dog gælder det, at hvis du stadig efter frakendelsens udløb, ikke har haft kørekort i mere end 3 år som jo er prøvetid, så må du stadig kun have 2 klip.

Hvad sker der hvis jeg laver en forseelse i prøveperioden?

Hvis du i prøvetiden begår et nyt forhold, der også medfører frakendelse af førerretten, fastsætter retten en fælles frakendelse for dette forhold og den tidligere pådømte lovovertrædelse.

Hvilke dokumenter skal jeg have til rådighed, for at generhverve mit kørekort?
 • Gyldigt pas eller sygesikringsbevis

 • Vellignende foto (Foto Pas og Kørekort)

 • Brev om frakendelsen fra politiet
  • Du har modtaget et brev af politiet, om din frakendelse, som du skal medbringe.

 • Ansøgningsskema udstedt af politiet
  • Sammen med brevet fra politiet, skal du medbringe det vedlagte ansøgningsskema, som er udfyldt og godkendt af politiet.
Hvad er en kontrollerende køreprøve?

En kontrollerende køreprøve består af en teoriprøve og en praktisk prøve. Du kan få dit kørekort igen, hvis du består den kontrollerende køreprøve.

Kontrollerende køreprøver idømmes ved en betinget frakendelse af kørekortet. Prøvetiden er normalt 3 år og frakendelsen ½ år.

Kontrollerende køreprøver uddeles med rund hånd i dag for 70% af hastighedsoverskridelserne med almindelige biler, lastbiler og kørsel med trailer/campingvogn straffes ved kun 40% hastighedsoverskridelse.

Efter trafikuheld med skyld og ved grov hensynsløs kørsel, f.eks. over for rødt og gennem fodgængerfelt med fodgængere tæt på, er straffen også en kontrollerende køreprøve.

En kontrollerende køreprøve består af en teori- og en køreprøve på samme vilkår, som første gang man tager kørekort. Dvs., at du skal bestå teori- og køreprøve første gang for at beholde dit kørekort.

Der er ingen uddannelseskrav inden prøverne, så du kan gå direkte op uden at have besøgt en kørelærer inden, med mindre du skal gennemføre en særlig køreundervisning.

Ved teoriprøven skal du aflevere dit kørekort hos den prøvesagkyndige, inden du begynder prøven og du får det kun tilbage, hvis du består. Har du "glemt" kortet er prøvegebyret på kr. 890,- spildt!

Ved køreprøven tager den prøvesagkyndige kortet i lommen, inden du begynder prøven og udleverer det igen, hvis du består. Består man ikke prøverne første gang, er man generhverver og har da intet kørekort, før den kontrollerende prøve er bestået.

De fleste synes, det er ubehageligt, når kortet forsvinder; især hvis man har brug for kortet til dagligt. Så derfor anbefaler vi klart, at du forbereder dig.

Efter dommen modtager man et brev fra Politiet. Skal du til kontrollerende køreprøve, følger der en kørekortsansøgning med brevet. Denne ansøgning skal bruges ved bestilling af teoriprøven.

Hvad er et kørselsforbud?

Reglerne om kørselsforbud/kørekort på prøve trådte i kraft den 1. marts 2002.

De første år med et nyt kørekort er de farligste. Her er risikoen for at blive involveret i en trafikulykke størst. Derfor er kørekortet nu "på prøve" i de tre første år. Overtræder du færdselsloven groft inden for de tre første år efter du har taget kørekort, får du et kørselsforbud.

Et kørselsforbud betyder, at du ikke må køre bil igen, før du har gennemgået en ny, særlig køreundervisning (både teori og praksis) eller et kursus i alkohol og trafik samt bestået en kontrollerende køreprøve.

Reglerne gælder for alle - dvs. også for dem, der har taget kørekort inden 1. marts 2002. Det første kørekort er "på prøve" i tre år.

Hvis du på nuværende tidspunkt f.eks. har haft dit første kørekort i 2 år og 7 måneder, gælder reglerne også for dig.

Hvis du får kørselsforbud, skal du aflevere dit kørekort til politiet og du har ikke længere et gyldigt kørekort.

Politiet kan først kræve kørekortet udleveret, når afgørelsen om kørselsforbuddet er endelig. Men hvis betingelserne for ubetinget frakendelse foreligger, kan politiet godt inddrage kørekortet på stedet.

Du får kørselsforbud, hvis du inden for tre år efter du har taget dit første kørekort f.eks.:
 • Overskrider den tilladte hastighed med over 70% i personbil, varebil mv.

 • Overskrider den tilladte hastighed med over 40% i lastbil, bus, personbil med trailer mv.

 • Kører spritkørsel med over 0,8 promille

 • Kører uforsvarligt eller hensynsløst, f.eks. ved at overhale hasarderet, "overse" en ubetinget vigepligt eller chikanere andre trafikanter.
Tidligere ville du som nævnt "nøjes med" at få en betinget frakendelse af kørekortet for disse forseelser.

Hvis du laver endnu grovere overtrædelser eller der er skærpende omstændigheder ved din forseelse, kan du risikere en strengere straf. Men sådan har det hele tiden været.

Kørselsforbuddet gælder indtil du har:
 • Gennemgået en særlig køreundervisning på mindst 7 teoritimer og køretimer hos en kørelærer eller

 • Gennemgået et obligatorisk kursus i alkohol og trafik og har bestået en ny køreprøve (både teori- og køreprøve)
Der er altså ikke nogen fast frakendelsestid, kørselsforbuddet gælder indtil du har gennemgået undervisningen, og bestået den kontrollerende køreprøve.

Hvis du har kørekort til flere kategorier, så er de alle sammen ikke "på prøve" i tre år, prøveperioden på tre år regnes fra den første kategori, du har taget kørekort til. Prøveperioden starter altså ikke forfra, hvis du efterfølgende tager/har taget kørekort til flere kategorier.

Hvis du får kørselsforbud, så gælder det for alle de kategorier, du har kørekort til. Hvis du får kørselsforbud for en forseelse begået i f.eks. personbil, gælder forbuddet også kørsel i alle de andre kategorier, men du skal ikke gennemgå undervisning og bestå en køreprøve i alle dine kategorier igen.

Hvilken kategori, du skal have undervisning og køreprøve i, afgøres af politiet i den enkelte sag. Når du så har bestået den kontrollerende køreprøve og kørselsforbuddet er ophævet, må du køre alle dine kategorier igen.

Den nye særlige køreundervisning består af udvalgte dele af den almindelige undervisningsplan:
 • Trafikantadfærd
 • Grundregler for bilkørsel
 • Manøvrer på vej
 • Særlige risikoforhold
som foregår hos en kørelærer. Undervisningen skal omfatte mindst 7 teorilektioner og 8 kørelektioner, og skal strække sig over mindst 8 undervisningsdage.

Vær opmærksom på, at der oveni kørselsforbuddet kommer en bøde, der afhænger af din forseelse.

Der er ingen rabat på bøden, selvom du har lav indkomst.

Hvis du kører bil, selvom du har kørselsforbud, så får du en bøde for at køre uden kørekort. Det koster kr. 5.000,- første gang.

Hvad er en køreprøve?

Førstegangserhvervelse af kørekort


Hvad koster en køreprøve?

Som generhverver, skal du betale politiets prøvegebyr på kr. 890,- (pris år 2023), som gælder for at gå op til teoriprøven og den praktiske køreprøve. Herudover kommer udgifter til køreundervisning og lægeattest. Der er ikke nogen grænse for, hvor mange gange du må gå op til en køreprøve, men du skal betale fuldt gebyr hver gang.

Hvis du består teoriprøven 1. gang skal du IKKE betale gebyr for at komme til køreprøven, for så har du jo bestået teoriprøven.

Det er din kørelærer eller kommunerne der sørger for at bestille prøverne, ofte er det kommunerne, der opkræver betaling for prøverne. Politiet afholder efterfølgende prøverne.


Hvad koster det, hvis jeg dumper til en køreprøve?

Hver gang du dumper til en prøve, uanset om det er teoriprøven eller den praktiske køreprøve, koster det dig politiets prøvegebyr på kr. 1000,- (pris år 2023).

Hvad er en teoriprøve?

Teoriprøven er den teoretiske prøve. Du bliver testet i din teoretiske viden omkring færdsel og trafik. Prøven har normalt en varighed på ca. en halv time og der må ikke medbringes nogen former for hjælpemidler.
Du kan øve teoriprøver her på Bedrebilist.dk eller du kan øve teoriprøver på Kørekortportalen.dk, der er vores partnerside.

Hvor afholdes teoriprøven?

Førstegangserhvervelse af kørekort - Hvor afholdes teoriprøven?


Hvad skal jeg medbringe til teoriprøven?

Førstegangserhvervelse af kørekort - Hvad skal jeg medbringe til teoriprøven?


Hvordan fungerer det nuværende teoriprøvesystem?

Førstegangserhvervelse af kørekort - Hvordan fungerer det nuværende teoriprøvesystem?


Hvordan forløber teoriprøven?

Førstegangserhvervelse af kørekort - Hvordan forløber teoriprøven?


Hvordan forløber teoriprøven, hvis man ikke kan dansk?

Førstegangserhvervelse af kørekort - Hvordan forløber teoriprøven, hvis jeg ikke taler og forstår dansk?


Hvordan tilmelder jeg mig teoriprøven?

Når du, som generhverver, skal tilmeldes en teoriprøve, skal du henvende dig på dit lokale borgerservice som booker en prøve til dig, når du har betalt gebyr og medbragt det udfyldte ansøgningsskema fra politiet, samt evt. bevis på udført A/T kursus.


Hvornår kan jeg tage en teoriprøve?

Du kan gå til teoriprøve når du er klar til det, og det er indenfor den tidsperiode, som politiet har berammet.


Hvor mange fejl må jeg have til teoriprøven?

Til teoriprøven må du højst have 5 fejl for at bestå. Har du mere end 5 fejl, dumper du.


Hvad koster en teoriprøve?

Som generhverver koster en teoriprøve politiets prøvegebyr på kr. 890,- (pris år 2023).


Hvad sker der, hvis jeg dumper til teoriprøven?

Hvis du har haft mere end 5 fejl til teoriprøven, er du dumpet. Så skal du betale et nyt prøve gebyr til politiet på kr. 1000,- (pris år 2023). Du skal henvende dig til dit lokale borgerservice, som berammer en ny prøve efter betalt gebyr.

Hvad er en praktisk køreprøve?

Den praktiske køreprøve er en prøve, hvor du bliver testet i dine færdigheder og adfærd i trafikken.

Den kørselstid, der afsættes til bedømmelse af elevens færdigheder og adfærd i trafikken, må ikke være under 25 minutter ved den praktiske prøve til kategori B.

Udover selve kørselstiden, skal der afsættes tid til oplysning om prøvens forløb, kontrol af køretøjets udstyr, evaluering af prøveforløbet mv. Prøvetiden kan, om nødvendigt, forlænges og kan afbrydes, hvis elevens kørefærdighed er meget ringe. Det vil sige at, hvis du ikke kan svare korrekt på de tekniske spørgsmål i kontrol af bilens udstyr, kan den sagkyndige beslutte at prøven er dumpet. Det samme gælder hvis den sagkyndige undervejs skønner at du ikke har færdigheder nok til at bestå prøven.


Hvilken bil skal jeg køre i til den praktiske køreprøve?

Førstegangserhvervelse af kørekort - Hvilken bil skal jeg køre i til den praktiske køreprøve?


Hvor afholdes den praktiske køreprøve?

Førstegangserhvervelse af kørekort - Hvor afholdes den praktiske køreprøve?


Hvad skal jeg medbringe til den praktiske køreprøve?

Til køreprøven skal du medbringe dit udfyldte ansøgningsskema, legitimation samt evt. papir fra politiet og kursusbevis fra A/T-kursus.


Hvordan forløber den praktiske køreprøve?

Førstegangserhvervelse af kørekort - Hvordan forløber den praktiske køreprøve?


Hvornår kan jeg tage den praktiske køreprøve?

Du kan få berammet en køreprøve, når du har bestået en teoriprøve og fundet en kørelærer, hvor du kan leje en skolebil til køreprøven, idet det er et krav at den praktiske køreprøve skal foregå i en til formålet godkendt skolebil.


Hvad sker der, hvis jeg dumper til den praktiske køreprøve?

Hvis du dumper til en køreprøve, vil du få frataget dit kørekort, hvis du kun har fået en betinget frakendelse af kørekortet. Du vil kunne generhverve kørekortet, når du har bestået en ny køreprøve.

Hvilke køretøjer må jeg føre med kørekort kategori A?

Kørekort til kategori AM (knallert) giver førerret i henhold til følgende:

Kørekort til kategori AM (lille knallert) giver ret til at føre lille knallert.

Kørekort til kategori AM (stor knallert) giver ret til at føre:
 1. Lille knallert.
 2. Stor knallert.
  • Let firehjulet bil (quadricykel) med en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på højst 45 km i timen.

Med kørekort kategori A1 (lille motorcykel) må du føre:
 1. Tohjulet motorcykel med eller uden sidevogn med et maksimalt slagvolumen på 125 cm3, en maksimal motoreffekt på 11 kW

 2. Trehjulet motorcykel med en motoreffekt på højst 15 kW eller trehjulet bil med en motoreffekt på højst 15 kW.
  • De i nr. 1 og 2 nævnte køretøjer må tilkobles én påhængsvogn eller ét påhængsredskab.

Kørekort til kategori A2 (mellemstor motorcykel) giver ret til at føre:
 1. Tohjulet motorcykel med eller uden sidevogn med en maksimal motoreffekt på 35 kW.
 2. A1 (lille motorcykel)
 3. AM (knallert)
  • De nævnte køretøjer tilkoblet én påhængsvogn eller ét påhængsredskab.
  • Stk. 2. Foreligger der ikke oplysning om køreklar vægt (egenvægt med tillæg af vand, olie og brændstof), anvendes motorcyklens egenvægt med tillæg af 15 kg.
 
Kørekort til kategori A (stor motorcykel) giver ret til at føre:
 1. Tohjulet motorcykel med eller uden sidevogn.
 2. Trehjulet motorcykel med en motoreffekt på over 15 kW.
 3. Trehjulet bil med en motoreffekt på over 15 kW.
 4. A1 (lille motorcykel)
 5.  
 6. AM (stor knallert)
 7. A2 (mellemstor motorcykel) AM (knallert)
Hvilke køretøjer må jeg føre med kørekort kategori B?

Med kørekort kategori B må du føre bil, mere konkret giver det ret til at føre:
 1. Personbil indrettet til befordring af højst otte personer foruden føreren og en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg.

 2. Varebil med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg.

 3. Vogntog bestående af person- eller varebil og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på ikke over 750 kg.

 4. Vogntog bestående af en person- eller varebil og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 750 kg.
  • Vogntogets samlede tilladte totalvægt må ikke overstige 4.250 kg. Overstiger vogntogets samlede tilladte totalvægt 3.500 kg, må vogntoget kun føres, når en særlig køreuddannelse og praktisk prøve er gennemført i overensstemmelse med § 38, stk. 1 og 5 (B+).

 5. Trehjulet motorcykel og trehjulet bil

 6. Traktor/motorredskab.
Hvilke køretøjer må jeg føre med kørekort kategori C?

Kørekort til kategori C1 (lille lastbil) giver ret til at føre:
 1. Lastbil med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg, men ikke over 7.500 kg.

 2. Personbil indrettet til befordring af højst otte personer foruden føreren og med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg, men ikke over 7.500 kg.

 3. Vogntog bestående af en lastbil som nævnt i nr. 1 eller en personbil som nævnt i nr. 2 og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på ikke over 750 kg.    
  • For ikke registreringspligtige påhængsredskaber sker fastsættelsen af påhængskøretøjets tilladte totalvægt i henhold til stk. 1, nr. 3, ved brug af påhængsredskabets faktiske totalvægt.

Kørekort til kategori C (stor lastbil) giver ret til at føre:
 1. Lastbil med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg.

 2. Personbil indrettet til befordring af højst otte personer foruden føreren og med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg.

 3. Vogntog bestående af en lastbil som nævnt i nr. 1 eller en personbil som nævnt i nr. 2 og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på ikke over 750 kg.

 4. Motordrevet blokvogn.  
  • Stk. 2. For ikke-registreringspligtige påhængsredskaber sker fastsættelsen af påhængskøretøjets tilladte totalvægt i henhold til stk. 1, nr. 3, ved brug af påhængsredskabets faktiske totalvægt.
Hvilke køretøjer må jeg føre med kørekort kategori D?

Kørekort til kategori D1 (lille bus) giver ret til at føre:
 1. Personbil indrettet til befordring af over otte, men højst 16 personer foruden føreren og med en længde på højst otte meter (lille bus).

 2. Vogntog bestående af en lille bus og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på ikke over 750 kg.
  • Stk. 2. For ikke-registreringspligtige påhængsredskaber sker fastsættelsen af påhængskøretøjets tilladte totalvægt i henhold til stk. 1, nr. 2, ved brug af påhængsredskabets faktiske totalvægt.

Kørekort til kategori D (stor bus) giver ret til at føre:
 1. Personbil indrettet til befordring af over otte personer foruden føreren (stor bus).

 2. Vogntog bestående af en stor bus og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på ikke over 750 kg.
  • Stk. 2. For ikke-registreringspligtige påhængsredskaber sker fastsættelsen af påhængskøretøjets tilladte totalvægt i henhold til stk. 1, nr. 2, ved brug af påhængsredskabets faktiske totalvægt.
Hvilke køretøjer må jeg føre med kørekort kategori E?

Kørekort til kategori E (stort påhængskøretøj) giver ret til at føre:
 1. Vogntog bestående af et trækkende køretøj omfattet af kategori B og et påhængskøretøj, hvis påhængskøretøjets tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg (kategori B/E).

 2. Vogntog bestående af et trækkende køretøj omfattet af kategori C1 og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 750 kg eller et vogntog bestående af et trækkende køretøj omfattet af kategori B og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg. Vogntogets samlede tilladte totalvægt må ikke overstige 12.000 kg (kategori C1/E).

 3. Vogntog bestående af et trækkende køretøj omfattet af kategori C og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 750 kg (kategori C/E).

 4. Vogntog bestående af et trækkende køretøj omfattet af kategori D1 og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 750 kg (kategori D1/E).

 5. Vogntog bestående af et trækkende køretøj omfattet af kategori D og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 750 kg (kategori D/E).
 • Stk. 2. Kørekort til kategori B/E giver alene ret til at føre stort påhængskøretøj i forbindelse med almindelig bil (kategori B).

 • Stk. 3. Kørekort til kategorierne C1/E, C/E, D1/E og D/E giver tillige ret til at føre stort påhængskøretøj i forbindelse med almindelig bil (kategori B).

 • Stk. 4. Kørekort til kategori C/E giver tillige ret til at føre stort påhængskøretøj i forbindelse med lille lastbil (kategori C1). Kørekort til kategori C/E giver endvidere ret til at føre køretøjer omfattet af kategori D1/E, når kørekortindehaveren har erhvervet kørekort til D1, samt køretøjer omfattet af D1/E og D/E, når indehaveren har erhvervet kørekort til kategori D. Kørekort til kategori C/E giver endvidere ret til at føre lastbil med tilkoblet blokvogn.

 • Stk. 5. Kørekort til kategori D/E giver tillige ret til at føre stort påhængskøretøj i forbindelse med lille bus (kategori D1).

 • Stk. 6. Personer, der er tjenestegørende i forsvaret eller i det statslige redningsberedskab, og som er i besiddelse af et kørekort til kategori C eller kategori D eller et kørekort til kategori C-D udstedt før den 1. juli 1996, kan uden at have aflagt køreprøve til kategori E tjenstligt føre bil tilkoblet påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 750 kg. Påhængskøretøjets faktiske totalvægt må dog ikke overstige 1.500 kg, og bilens faktiske totalvægt skal være mindst to gange påhængskøretøjets.

 • Stk. 7. Bestemmelsen i stk. 6 finder tilsvarende anvendelse for personer, der er tjenestegørende i det kommunale redningsberedskab, dog kun såfremt den pågældende var ansat før den 1. juli 1996, og er i besiddelse af et kørekort til kategori C-D udstedt før den 1. juli 1996.

 • Stk. 8. For ikke-registreringspligtige påhængsredskaber sker fastsættelsen af påhængskøretøjets tilladte totalvægt i henhold til denne bestemmelse ved brug af påhængsredskabets faktiske totalvægt.
Hvilke køretøjer må jeg føre med kørekort kategori T/M?

Med kørekort kategori T/M må du føre traktor/motorredskab, mere konkret giver det ret til at føre:
 • giver ret til at føre disse køretøjer, herunder med tilkoblede påhængskøretøjer.
Kørekort kategorier til erhvervsmæssig personbefordring.

Kørekort til erhvervsmæssig personbefordring giver ret til at føre:
 1. almindelig bil - taxi (kategori B),
 2. lille bus - turistbus (kategori D1),
 3. stor bus - turistbus (kategori D),
 4. eller både almindelig bil og bus med henblik på erhvervsmæssig befordring af personer.
 5.  
 • Kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til kategori B, kategori D1 og/eller kategori D gælder endvidere for erhvervsmæssig personbefordring med køretøjer omfattet af § 13, stk. 1, nr. 2, eller § 14, stk. 1, nr. 2, når indehaveren har erhvervet kørekort til henholdsvis kategori C1 eller kategori C.

 • Kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til kategori D gælder endvidere for erhvervsmæssig personbefordring med køretøjer omfattet af kategori D1.
Værd at vide om kørekortets gyldighed

Kørekort til motorcykel og bil er gyldigt til du fylder 70 år. Kørekort til lastbil og bus er gyldigt til du fylder 50 år, hvis du har taget kørekort efter 1996.

Derefter skal kørekortet fornyes for 5 år ad gangen indtil du fylder 70 år, hvis du fortsat ønsker at bevare førerretten. Har du taget dit kørekort før 1996, er dit kørekort gyldigt til du fylder 70 år.

Gyldighedstiden fastsættes efter det fyldte 70 år på baggrund af din alder.

Alder Gyldighedstiden
Er du fyldt 70 år, men ikke 71 år 4 år
Er du fyldt 71 år, men ikke 72 år 3 år
Er du fyldt 72 år, men ikke 80 år 2 år
Er du fyldt 80 år eller derover 1 år


Kørekort skal fornyes fra man fylder 70 år og fremefter.

Alder Gyldighedstiden
70 år til og med 73 år 4 år
74 år til og med 75 år 2 år
76 år til og med 77 år 2 år
78 år til og med 79 år 2 år
80 år og senere med 1 år ad gangen 1 år

Kørekortet kan i særlige tilfælde, navnlig pga. helbredsmæssige forhold, udstedes med kortere gyldighed end nævnt ovenfor.

Hvis du søger om fornyelse mere end 3 år efter at gyldighedstiden er udløbet, skal du til en kontrollerende køreprøve igen.

En helbredsmæssig køretest er gratis og kan aflægges i ansøgerens egen bil, men vil i almindelighed blive afviklet i en skolevogn, hvis politiet bestemmer dette. Det kan påføre ansøgeren udgift til leje af skolevogn og evt. til nogle køretimer for at lære bilen at kende. For særligt indrettede køretøjer, f.eks. handicapbil, kan prøven aftales aflagt i egen bil.

Leje af skolevogn sker typisk via en kørelærer. Gennemførelsen af køretesten i en skolevogn vil blive krævet, hvis lægeattesten beskriver klare mentale svigt. Køretesten bør have en varighed på ca. 30 minutter og kan forlænges, hvis ansøgeren viser tegn på svigtende koncentrationsevne. Testen skal afsluttes, hvis den prøvesagkyndige bedømmer, at fortsat kørsel vil være til fare for færdselssikkerheden. Køretesten skaber grundlag for den prøvesagkyndiges vurdering af hukommelse, orientering, rum- og retningssans, opmærksomhed samt koncentrationsevne.

Hvordan får jeg ombyttet mit udenlandske kørekort?

Hvis du har et kørekort fra et EU-land, Island, Norge eller Liechtenstein kan du bruge det ligeså længe som dit kørekort er gyldigt, eller du kan, uden køreprøve, få det byttet til et dansk EU-kørekort, hvis du sædvanlig har bopæl i Danmark.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke er dansk eller nordisk statsborger?

Hvis du ikke er dansk eller nordisk statsborger, skal du medbringe gyldig opholdstilladelse (eller opholdsbevis, hvis du er EU-borger)

Hvilke dokumenter skal jeg medbringe, for at få ombyttet kørekortet?
 • En lægeattest, som er udstedt af din egen læge
 • Et foto (Foto Pas og Kørekort).
 • Dit kørekort
 • Et gyldigt pas
Hvor skal jeg henvende mig, for at få ombyttet kørekortet?

Du skal gå til dit lokale borgerservice kontor og ansøge om ombytningen

Hvor meget koster det, at få ombyttet mit kørekort?

Du skal betale kr. 280,- (pris 2018), for ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort.

Hvad skal jeg opfylde, for at få fornyet kørekortet?

Hvis det er mere end 3 år siden dit kørekort udløb, skal du normalt aflægge en kontrollerende køreprøve (teori- og praktisk køreprøve), inden du kan få udstedt et nyt kørekort.

Ved ansøgning om fornyelse af kørekort tre år eller mere efter at kørekortet er udløbet, skal du bestå en kontrollerende køreprøve.
 • Politiet kan dog træffe bestemmelse om, at kontrollerende køreprøve ikke skal aflægges.

Opfylder ansøgeren betingelserne for fornyelse af kørekort, udstedes kørekort. Kørekortets gyldighed fastsættes på grundlag af det tidligere kørekorts udløbsdato eller på grundlag af datoen for fornyelsen, hvis denne ligger senere.

Er ansøgning om fornyelse af kørekort indgivet uden at fornyelse straks kan ske, kan politiet udstede et midlertidigt kørekort.

Hvor skal jeg henvende mig, for at få fornyet kørekortet?

Når dit kørekort er ved at udløbe, skal du henvende dig i et borgerservicecenter i en af landets kommuner med henblik på at få fornyet dit kørekort.

Hvilke dokumenter skal jeg medbringe, for at få fornyet kørekortet?

Du skal medbringe:
 • En lægeattest, som er udstedt af din egen læge
 • Et foto (Foto Pas og Kørekort)
 • Dit kørekort, hvis det er af kreditkorttypen eller et gyldigt pas
Hvis du ikke har et kørekort af kreditkorttypen eller gyldigt pas, skal du i stedet medbringe din originale dåbs-, navne- eller fødselsattest samt billedlegitimation.

Om lægeattesten:
 • Oplysningerne fra din lægeattest kan indebære:
  • Krav om oplysninger fra en speciallæge
  • Krav om vejledende helbredsmæssig køretest
  • At dit kørekort bliver tidsbegrænset
  • At dit kørekort ikke længere kan fornyes
I hvilke situationer kan jeg få et erstatningskort?

Du kan få et erstatningskort, et såkaldt duplikatkørekort, hvis:
 • Du mister dit kørekort

 • Dit kørekort er meget slidt

 • Du mister dit kørekort, som er udstedt i et af de andre lande i EU eller EøS (Island, Liechtenstein og Norge)

 • Du skifter navn

 • Du ønsker et kørekort af kreditkorttypen
I hvilke situationer kan jeg få et midlertidigt erstatningskort?

Du kan få udstedt midlertidigt erstatningskørekort, hvis følgende betingelser er opfyldt:
 • Dit duplikatkørekort ikke kan nå at blive udstedt, inden du skal bruge det og du skal føre bil i udlandet, bortset fra Finland, Island, Norge og Sverige.
Når du har mistet kørekortet, skal du underskrive en erklæring under strafansvar. Hvis du finder kørekortet igen efter at have fået et midlertidigt kørekort, skal det oprindelige kørekort afleveres til kommunen.

Kommunerne afgør om betingelserne for at udstede og forny kørekort er opfyldt. Det er også kommunen, der berammer køreprøver og opkræver betaling.

Hvor meget koster et erstatningskort?

Et erstatningskørekort koster kr. 270,- (Pris 2018).

Hvor meget koster et midlertidigt erstatningskort?

Et midlertidigt erstatningskort koster kr. 270,- (Pris 2018).

Hvornår kan jeg få en betinget frakendelse af kørekortet?

Du får betinget frakendt kørekortet (førerretten), hvis:
 • Du har tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden og voldt skade på personer eller ting eller fremkaldt fare herfor.

 • Du har kørt med en hastighed på 160 km i timen eller derover. Eller hvis du har overskredet følgende tilladte hastigheder med mere end 60 procent:
  • De hastighedsgrænser, der er fastsat i færdselsloven §§ 42 og 43 a.
  • De hastighedsgrænser, der er fastsat ved en færdselstavle eller anden afmærkning.

 • Du har overskredet de tilladte hastigheder, jf. §§ 42 og 43, eller en anden hastighedsgrænse fastsat ved en færdselstavle eller anden afmærkning:
  • med mere end 60 pct. for hastighedsgrænser på højst 30 km i timen
  • med mere end 40 pct. for hastighedsgrænser på over 30 km i timen
  • Hvis du har kørt mere end 200 km/t, uanset tilladte hastighed

 • Du har overtrådt de fastsatte forskrifter om største tilladte totalvægt, med mere end 30 pct. under kørsel med et køretøj med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg

 • Du har kørt spirituskørsel med en promille på over 0,50 - dog maximalt 1,20 promille

 • Hvis du har begået to overtrædelser omfattet af klippekortsordningen inden for de første 3 år, efter du har fået kørekort

 • I sådan et tilfælde får du også et kørselsforbud

 • Hvis du, inden for en periode af 3 år, har gjort dig skyldig i tre forhold, der er omfattet af de gældende forordninger og forskrifter vedrørende kontrolapparatet

 • Beskaffenheden af den begåede forseelse, og hvis øvrige oplysninger om tiltaltes forhold som fører af motordrevet køretøj giver anledning til det

Hvad er konsekvensen af en betinget frakendelse?

En betinget frakendelse betyder, at du beholder dit kørekort, hvis du:
 • Består en kontrollerende køreprøve inden for tre måneder
  • En kontrollerende køreprøve betyder, at du skal bestå en almindelig teoriprøve og en praktisk køreprøve. (se 3.13).

 • De næste tre år ikke begår en forseelse, som i sig selv medfører en betinget eller ubetinget frakendelse af kørekortet. Du er altså på prøvetid i tre år, efter du har fået en betinget frakendelse.
Hvis du i løbet af prøvetiden begår en forseelse, som i sig selv udløser en betinget frakendelse, får du frakendt kørekortet ubetinget i mindst seks måneder.

Hvis du dumper enten teoriprøven eller køreprøven, bliver dit kørekort inddraget. Du får først dit kørekort igen, når du har bestået den kontrollerende køreprøve, dvs. både teoriprøven og den praktiske køreprøve.

Hvornår kan jeg få en ubetinget frakendelse af kørekortet?

Du bliver ubetinget frakendt kørekortet (førerretten), hvis:
 • Du har gjort dig skyldig i spirituskørsel med en alkoholkoncentration i blodet under eller efter kørslen på over 1,20 promille.

 • Du ulovligt har ført køretøjet uden hastighedsbegrænser.

 • Du har foretaget et uautoriseret, konstruktivt indgreb i køretøjets hastighedsbegrænser eller dens forbindelser

 • Du vidste, eller burde have vidst, at der er foretaget et sådant indgreb

 • Du har betjent køretøjet på en sådan måde, at hastighedsbegrænseren gøres uvirksom

 • Du har ført køretøjet, selv om du vidste, eller burde vide, at der var foretaget et uautoriseret, konstruktivt indgreb i køretøjets kontrolapparat eller dets forbindelser

 • Du forsætligt har voldt skade på andre personer eller ting, forsætligt har fremkaldt nærliggende fare herfor eller i øvrigt har ført motordrevet køretøj på særlig hensynsløs måde

 • Du tidligere er frakendt førerretten betinget og har begået et nyt forhold i prøvetiden

 • Du tidligere er pålagt kørselsforbud (§ 127) og har begået et nyt forhold inden 3 år efter, at kørselsforbuddet blev pålagt

 • Du tidligere er frakendt førerretten ubetinget og har begået et nyt forhold inden 5 år efter udløbet af frakendelsestiden

Hvad er konsekvensen af en ubetinget frakendelse?

En ubetinget frakendelse betyder, at du skal aflevere dit kørekort og du mister retten til at køre bil i en periode, som retten fastsætter.

Perioden strækker sig typisk fra seks måneder og opefter. Når perioden er udløbet, skal du bestå både en kontrollerende køreprøve (en teoriprøve og en praktisk køreprøve) for at få kørekortet tilbage.


Har jeg en prøvetid, når jeg får kørekortet tilbage?

Når du får dit kørekort tilbage, er du på prøvetid i en periode, som retten fastsætter. Perioden strækker sig typisk fra tre år og opefter.

Begår du inden for prøvetiden en forseelse, som normalt ville give betinget frakendelse af kørekortet, får du dit kørekort frakendt ubetinget i mindst seks måneder.


Hvor længe gælder frakendelsen?

En ubetinget frakendelse sker som udgangspunkt for et tidsrum mellem 6 måneder og 10 år.

Yderligere retningslinjer for fastsættelse af tidsfristen:
 • Ubetinget frakendelse som følge af spirituskørsel, sker for et tidsrum af mindst 3 år

 • Førerretten kan frakendes for bestandig, hvis du under kørslen har:
  • begået grove kørselsfejl
  • kørslen har resulteret i alvorlig personskade og der foreligger sådanne oplysninger om dine tidligere færdselslovsovertrædelser, at en frakendelse af førerretten for bestandig skønnes påkrævet af hensyn til færdselssikkerheden og retshåndhævelsen.
Alkohol og trafikkursus (A/T kursus)

Hvad er et Alkohol og Trafikkursus (A/T kursus)?

Et Alkohol og Trafikkursus (A/T kursus) er til dig, der har mistet kørekortet på grund af spirituskørsel, og som ønsker at få kørekortet igen.

Hvis du har fået en ubetinget frakendelse af kørekortet er kurset obligatorisk, og du kan tidligst begynde på kurset 3 måneder før din frakendelse udløber. Alle andre kan begynde på første ledige kursus.

Hvis du har fået et kørselsforbud er kurset også obligatorisk, og du kan begynde på første ledige kursus.


Hvad er formålet med et Alkohol og Trafikkursus (A/T kursus)?

Formålet med et Alkohol og Trafikkursus (A/T kursus) er, at skabe bedre vaner, så alkohol og bilkørsel ikke blandes.

Kurset indeholder bl.a. undervisning i:
 • Alkohols fysiske og psykiske indvirkning på mennesker
 • Hvem, og hvor mange, der kører spirituskørsel
 • De fysiske, psykiske og sociale konsekvenser af spirituskørsel
 • Faktorer, der påvirker evnerne til at køre i spirituspåvirket tilstand
 • Høj risikosituationer for kørsel i spirituspåvirket tilstand
 • Alkoholbehandlingsmuligheder
 • Orientering om teoriprøven og den praktiske prøve

Hvor kan jeg tage et Alkohol og Trafikkursus (A/T kursus)?

Du kan henvende dig til din kommune, som kan fortælle dig hvor der afholdes A/T-kursus i din kommune.


Hvad omfatter et Alkohol og Trafikkursus (A/T kursus)?

Kurset består af 4 lektioner på hver 2½ time fordelt over 4 uger. Du skal deltage aktivt i alle 4 lektioner for at få kursusbeviset. Kursusbeviset skal medbringes ved indstilling til den kontrollerende køreprøve.


Hvor koster et Alkohol og Trafikkursus (A/T kursus)?

Et Alkohol og Trafikkursus (A/T kursus) koster ca. 2000 kroner.

Hvad er “særlig køreundervisning”?

Har du fået et kørselsforbud, skal du gennemføre særlig køreundervisning hos en godkendt kørelærer, før du kan aflægge den kontrollerende køreprøve (teoriprøve og praktisk køreprøve).

Den særlige køreundervisning omfatter nogle af de områder man anvender op til en almindelig køreprøve, herunder:
 • Trafikadfærd
 • Grundregler for bilkørsel
 • Manøvrer på vej
 • Særlige risikoforhold

Hvad omfatter en ”særlig køreundervisning“?

Undervisningen skal mindst omfatte 8 lektioner a mindst 45 minutters varighed i teorilokale (teoretiske emner) og mindst 8 lektioner a mindst 45 minutters varighed i praktisk køreundervisning (øvelseskørsel).
 • Undervisningsforløbet ved den særlige køreundervisning skal strække sig over mindst 8 undervisningsdage.

Hvad er et kørselsforbud?

Ved kørselsforbud mister du dit kørekort.

Det sker, hvis du laver grove trafikforseelser inden for de første tre år, efter du har taget dit første kørekort?


Hvad udløser et kørselsforbud?
 • Du får kørselsforbud, hvis du laver grove trafikforseelser inden for de første tre år, efter du har taget dit første kørekort. Det gælder:
 • Overskridelse af den tilladte hastighed med over 60 % i personbil, varebil mv.
 • Overskridelse af den tilladte hastighed med over 40 % i lastbil, bus, personbil med trailer mv.
 • Køre 160 km/t eller mere på motorvejene.
 • Køre spiritus- eller promillekørsel med over 0,5 promille.
 • Køre uforsvarligt eller hensynsløst, f.eks. ved at overhale hasarderet, ikke overholde vigepligt eller chikanere andre trafikanter.

Bliver kørekortet taget på stedet?

Kørekortet bliver normalt ikke taget på stedet. Politiet kan først kræve kørekortet udleveret, når afgørelsen om kørselsforbuddet er endelig. Men hvis betingelserne for ubetinget frakendelse er der, kan politiet godt inddrage kørekortet på stedet.


Mister jeg kørekort til flere kategorier?

Ved kørselsforbud mister du kortet til alle kategorier.

Hvis du får kørselsforbud for en forseelse begået i f.eks. personbil, gælder forbuddet også kørsel i alle de andre kategorier, du har kørekort til.

Det betyder dog ikke, at du skal op til køreprøve i alle kategorier du har kørekort til, men blot personbil. Du får altså kørekortet tilbage til alle kategorier efter bestået køreprøve.

Køreelev
Du får ubegrænset adgang til undervisning og teoriprøver
Fra kr. 49,-
Generhverver
Hvis du har fået frataget kørekortet, og du skal bestå teoriprøven igen
Fra kr. 49,-
Alle bilister
Vil du blive en endnu bedre bilist?
Test dig selv og undgå klip i kørekortet
Køreelev
Du får ubegrænset adgang til undervisning og teoriprøver
Fra kr. 49,-
Generhverver
Hvis du har fået frataget kørekortet, og du skal bestå teoriprøven igen
Fra kr. 49,-
Alle bilister
Vil du blive en endnu bedre bilist?
Test dig selv og undgå klip i kørekortet
Kan jeg blive en bedre bilist for kun kr. 49?

Ja, hvis du køber adgang i BedreBilist.dk kan du genopfriske din teori. Køb adgang her.