Vores mission er at skabe bedre bilister,
sikker trafik og miljørigtig kørsel

Vilkår og retningslinier

  • BedreBilist.dk ApS har udviklet og er indehaver af de immaterielle rettigheder til det materiale, som ligger på BedreBilist.dk

  • Materialet på BedreBilist.dk skal behandles fortroligt, og som bruger har man ikke ret til at videregive materialet eller dertil knyttede koder til tredjemand. Login (brugerid og kodeord) til BedreBilist.dk er personligt og må ikke overdrages til, eller benyttes af andre. Dette gælder også i forbindelse med udlejning, udlån eller salg af koderne.

  • Det er ikke tilladt at gemme kursusmateriale eller dele af kursusmateriale på computer eller ethvert andet medie, medmindre det udtrykkeligt er angivet. Endvidere har man som bruger ikke ret til at kopiere, ændre, videregive og offentliggøre materialet, medmindre en sådan ret følger af ufravigelig lovgivning.