Vores mission er at skabe bedre bilister,
sikker trafik og miljørigtig kørsel

Bilisthåndbogen - Fart og trafik


 
Fakta om fart
 • Fart er den største dræber i trafikken. Faktisk er fart skyld i hver 4. dræbte i trafikken.

 • Lille fartoverskridelse har stor betydning. Selv små ændringer i hastigheden kan påvirke risikoen for ulykker og skader markant. Letter man f.eks. foden fra speederen og kører 80 km/t i stedet for 90 km/t, så har man 60% mindre risiko for at ende i en dødsulykke.

 • Husk også at holde øje med farten, når du kører i udlandet. Vejene er ikke altid i god stand og trafikadfærden kan være meget anderledes end i Danmark. Læs mere om billeje i udlandet og om sikkerhed på Travelmarket.dk
Sådan påvirker din fart trafiksikkerheden
 • Hvis 2 biler kører henholdsvis 50 km/t og 60 km/t, vil den bil, der kører 50 km/t kunne nå at stoppe ved en given forhindring. Den bil, der kører 60 km/ vil ramme forhindringen med 44 km/t.

 • Statistikker viser, at bliver du ramt med en hastighed under 40 km/t, er sandsynligheden for overlevelse stor. Men over 40 km/t er der stor risiko for alvorlige skader og dødsfald.

 • Hvis en fodgænger bliver ramt med 50 km/t, er der 40% risiko for, at personen dør. Rammes fodgængeren med 60 km/t, er risikoen helt oppe på 70%.
Fart og trafikdræbte
 • Selv om du måske sparer 10 min. ved at køre 30% for stærkt, kan det ikke opveje den risiko, der er for at blive involveret i en trafikulykke. Udover at du kører for stærkt, forbruger du også op til 30% mere brændstof og forurener mere.

 • Unge står for 1/3 af samtlige ulykker - selv om de kun udgør omkring 10% af befolkningen.
Statistikker over antal trafikdræbte
 • Unge bilister mellem 18 og 19 år har syv gange større risiko for at blive involveret i en ulykke end deres forældre.

 • 20 til 24-årige har tre gange større risiko for at blive involveret i en ulykke end deres forældre.

 • De unge udgør den største gruppe i ulykker/tilskadekomne i trafikken. Hvert år bliver mange danskere dræbt i trafikken. De unge er mest udsat, især mænd mellem 18 og 24 år, som har 2,5 gange større risiko for at blive indblandet i en trafikulykke end resten af befolkningen.

 • Undersøgelser viser at ca. 40% af dem, der bliver stoppet pga. hastighed, ikke tænkte over at de kørte for stærkt.. Det betyder, at det er en vigtig faktor, at du jævnligt husker at kikke på dit speedometer.

Kørsel ved letbaneHvad skal du være opmærksom på ved kørsel ved letbane?

Du skal være opmærksom på, at ved kørsel ved letbane, kræver det ekstra opmærksomhed på ens orienterings- og manøvre-færdigheder, grundet letbanens særlige udformning og dens atypiske adfærd i trafikken, i forhold til hvad du er vant til fra eksempelvis busser som kører i samme kørselsbaner som personbiler.


Ulykker

Det sker ulykker ved letbanen, hvor trafikanter kolliderer med letbanen. Ulykker opstår hvis trafikanter misforstår/overser de røde lyssignaler, og hvis fodgængere overser letbanen i forbindelse med, at de skal krydse letbanesporet. Ulykker kan også forekomme, hvis bilisten som er i gang med at udføre en manøvre med bilen, overser letbanen, eller hvis de fejlfortolker de særlige trafikforhold ved letbanen.Risikoforhold

Manglende opmærksomhed på lyssignaler og tavler, vil gøre at bilisten ikke overholder vigepligten, og derfor kan der opstå en kollision mellem bilisten og letbanen. Kollision mellem bilisten og letbanen kan også opstå, hvis bilisten er i gang med at udføre en trafikal manøvre, som går hen over letbanens kørebane, imens letbanen har grønt lys. Letbanekøretøjet har en lang bremselængde, og det er derfor utrolig vigtigt, at de øvrige trafikanter i trafikken er særlig opmærksomme på letbanen.


Orienteringsfærdigheder


Der er mulighed for man som trafikant overser eventuelle røde lyssignaler ved letbanen, og at letbanens opmærksomhed er på andre trafikanter, som eksempelvis kan være fodgængere eller cyklister.
 • Letbaneskøretøjer kører efter forholdene, lyssignalerne, samt trafikkens forløb.
 • Letbanen kører efter andre trafikanter har deres opmærksomhed, på/ved letbanesporet.
 • Letbanekøretøjets hastighedsgrænse må ikke overstige 80km/t.
 • Det er vigtigt, at du er opmærksom på letbanens forsatte forløb, når der enten bliver foretaget en overhaling, eller i forbindelse med du kører forbi letbanen.

Du skal kunne genkende og forklare betydningen af disse færdselstavler: V 43 Symbol for letbanekøretøj & Letbane UB 11,3 Symbolet i en bane. Ubrudt kantlinje angiver, at kørebanen kun må benyttes af letbanekøretøjer. Symbolet angiver, at letbanekøretøjet benytter banen.

Køreelev
Du får ubegrænset adgang til undervisning og teoriprøver
kr. 49,-
Generhverver
Hvis du har fået frataget kørekortet, og du skal bestå teoriprøven igen
kr. 49,-
Alle bilister
Vil du blive en endnu bedre bilist?
Test dig selv og undgå klip i kørekortet