Vores mission er at skabe bedre bilister,
sikker trafik og miljørigtig kørsel

Bilisthåndbogen - Bøder og klip


 
Hvad er et klip i kørekortet?

Et klip er en registrering af din forseelse hos politiet.

I hvilke situationer får jeg et klip i kørekortet?
 • Det gør du, hvis du overskrider hastighedsgrænserne:
   • Hvis du kører 66 - 80 km/t, hvor du må køre 50 km/t
   • Hvis du kører 79 - 96 km/t, hvor du må køre 60 km/t
   • Hvis du kører 92 - 112 km/t, hvor du må køre 70 km/t
   • Hvis du kører 105 - 128 km/t, hvor du må køre 80 km/t
   • Hvis du kører 118 - 144 km/t, hvor du må køre 90 km/t
   • Hvis du kører 131 - 159 km/t, hvor du må køre 100 km/t
   • Hvis du kører 144 - 159 km/t, hvor du må køre 110 km/t

  • Kører du mere end 30% for stærkt på en motorvej, hvor du må køre 130 km/t, får du kørekortet frakendt betinget.

  • Kører du mere end 60% for stærkt, 160 km/t eller derover i en almindelig personbil, får du frakendt kørekortet betinget.

  • Kører du mere end 40% for stærkt i et større køretøj, som f.eks. en lastbil, får du frakendt kørekortet betinget.

  • For alle køretøjer gælder det, at hvis man overskrider fartgrænsen med mere end 100% (dog min. 100 km/t), får du frakendt kørekortet ubetinget i en periode.

 • Det gør du, hvis du kører med for kort afstand til forankørende:
  • Du får et klip, hvis du kører med for kort afstand til køretøjet foran. Derudover får du en bøde på kr. 2000,-

  • Der er ikke en fast grænse for, hvor stor afstanden skal være. Loven siger, at afstanden til forankørende skal afpasses, så der ikke er fare for påkørsel, hvis bilen foran standser eller sætter farten ned.

  • Når politiet bedømmer om afstanden til forankørende er for kort, ser de på hastigheden samt på vej- og vejrforhold. Politiet bruger typisk videomateriale optaget fra civile politibiler, som bevis i sager om for kort afstand.

  • Du kan ikke få klip for at holde i kø, eller hvis en bil pludselig kører ind foran dig.

 • Det gør du, hvis du kører ulovligt i nødsporet:
  • Du får et klip, hvis du kører eller standser ulovligt i nødsporet. Derudover får du en bøde på kr. 2000,-

  • Det er ulovligt at køre eller standse i nødsporet, medmindre din bil er i stykker og ikke kan køre videre.

  • Ulovlige biler i nødsporet kan forhindre redningskøretøjer i at komme frem til en ulykke, eller være til fare for redningspersonalet, som arbejder i nødsporet.

 • Det gør du, hvis du ikke spænder børn under 15 år fast efter reglerne:
  • Du får et klip, hvis du har børn under 14 år, der ikke er spændt fast.

  • Du får et klip, hvis du har børn under 135 cm, der ikke er spændt fast i godkendt sikkerhedsudstyr, som passer til højde og vægt.

 • Det gør du, hvis du kører over for rødt:
  • Du får et klip for at køre over for rødt. Derudover får du en bøde på kr. 2000,-

 • Det gør du, hvis du overtræder reglerne om vigepligt:
  • Du får et klip, hvis du overtræder reglerne om vigepligt. Derudover får du en bøde på kr. 2000,-

 • Det gør du, hvis du overtræder reglerne for overhaling og forbud mod overhaling:
  • Du får et klip, hvis du overtræder reglerne om overhaling, samt en bøde på kr. 2000,-. Når du overhaler, så skal det ske uden fare. Du skal sørge for at vejen er fri for modkørende på en tilstrækkelig lang strækning. Du skal være sikker på, at den forankørende ikke giver tegn til at ville overhale. Du skal kikke i det indvendige spejl for at sikre dig at biler, der kører bagved, ikke er begyndt at overhale dig.

 • Det gør du, hvis du overskrider spærrelinier ved overhaling:
  • Du får et klip, hvis du overskrider spærrelinjen, når du overhaler samt en bøde på kr. 2000,-. En spærrelinje betyder, at du ikke må overskride eller krydse adskillelsen mellem vognbanerne. Dette gælder også ved vending, svingning i vejkryds, hvis du kører ind i en indkørsel eller lignende. Er det nødvendigt, f.eks. fordi der er vejarbejde eller en ulovlig parkeret bil, må du gerne overskride spærrelinjen med forsigtighed.

 • Det gør du, hvis du øger hastigheden, når du bliver overhalet:
  • Du får et klip, hvis du øger farten, når du bliver overhalet af en anden, samt en bøde på kr. 2000,-. Hvis en bagfrakommende bil vil overhale, skal du holde så langt til højre som muligt, og du må ikke øge hastigheden.

 • Det gør du, hvis du overhaler ved et fodgængerfelt:
  • Du får et klip, hvis du overhaler ved et fodgængerfelt samt en bøde på kr. 2000,-. Når du nærmer dig et fodgængerfelt, må du ikke overhale eller køre forbi et andet køretøj, hvis det forhindrer fuldt udsyn over fodgængerfeltet

 • Det gør du, hvis du kører mod færdselsretningen:
  • Du får et klip samt en bøde på kr. 2000,-, hvis du kører mod færdselsretningen. Det vil sige, hvis du kører i den forkerte side af vejen, eller hvis du kører modsat ensretningen.

 • Det gør du, hvis du kører uforsvarlig slalom- og forbikørsel i tæt trafik:
  • Du får et klip samt en bøde på kr. 2000,-, hvis du kører slalomkørsel eller kører hasarderet forbikørsel i tæt trafik.

 • Det gør du, hvis du ændrer færdselsretning og placering til fare/unødig ulempe for andre trafikanter:
  • Du får et klip samt en bøde på kr. 2000,-, hvis du ændrer færdselsretning og placering til fare eller unødig ulempe for andre.
   • Fare betyder, at der er en nærliggende risiko for en ulykke.

   • Ulempe betyder, at man får andre til at nedsætte hastigheden eller bremse, eller får andre til at lave en manøvre, de ellers ikke ville have gjort.

  • Man må normalt ikke være til ulempe i trafikken, men dog kan det i nogle tilfælde være nødvendigt for dig, hvis du f.eks. skal skifte vognbane i tæt trafik for at svinge eller skal sætte i gang fra kørebanekant.

 • Det gør du, hvis du kører venstre om helleanlæg:
  • Du får et klip samt en bøde på kr. 2000,-, hvis du kører venstre om et helleanlæg. Du skal holde til højre for helleanlæg, færdselsfyr o. lign. Du må gerne køre venstre om helleanlægget, hvis vejen er ensrettet eller hvis det er vist ved afmærkning.

 • Det gør du, hvis du kører om kap eller væddeløbskørsel på vej:
  • Du får et klip samt en bøde på kr. 2000,-, hvis du kører om kap eller kører væddeløb på almindelig vej.

 • Det gør du, hvis du kører over jernbanespor, hvis der er givet signal til standsning:
  • Du får et klip samt en bøde på kr. 2000,-, hvis du kører over en jernbaneoverkørsel når signalanlægget viser, at du har pligt til at standse, når bommene er lukkede eller imens bommene lukkes eller åbnes. Det kan også være hvis jernbanepersonale signalerer, at toget nærmer sig

 • Det gør du, hvis du ikke sørger for at passager ml. 8 og 15 år anvender styrthjelm på motorcykel:
  • Du får et klip samt en bøde på kr. 2000,-, hvis du overtræder de regler, der gælder for transport af børn under 14 år på motorcykel.
Hvor mange klip må jeg have, inden jeg får frataget kørekortet?
 • Hvis du får 3 klip inden for 3 år, får du frakendt kørekortet betinget. Det betyder, at du skal bestå både en teoriprøve og en køreprøve for at beholde kørekortet.

 • Dog skal du være opmærksom på, at hvis du har taget dit første kørekort for mindre end 3 år siden, er reglerne strammere. Så får du kørselsforbud allerede efter 2 klip inden for 3 år.

 • Hvis der sker et trafikuheld i forbindelse med din forseelse, eller din forseelse har medført fare for andre, afgør politiet, om du i stedet skal frakendes førerretten.
Hvor lang tid gælder klippene?

Et klip gælder fra datoen fra forseelsen og 3 år frem, herefter slettes det. Det vil sige, at alle klip løbende forældes.


Hvornår bliver et klip forældet?

Et klip gælder i tre år fra det tidspunkt, hvor overtrædelsen blev begået.


Dette kan illustreres ved følgende eksempel:

"Du overtræder færdselsloven og får et klip. Inden for de næste tre år, overtræder du igen færdselsloven og får endnu et klip. Du har nu to klip "i kortet". Efter mere end tre år fra det første klip, overtræder du igen færdselsloven og får endnu et klip. Klippet får ikke nogen umiddelbare konsekvenser for kørekortet, da det første klip er forældet. Du har nu i alt to klip "i kørekortet"."


Hvem kan få et klip?

Det er kun den, der fører køretøjet, der får klip. Du kan få klip, selv om du endnu ikke er fyldt 18 år. Du kan også få klip, selvom du endnu ikke har kørekort. Hvis du ikke har kørekort og får tre klip, bliver du frakendt retten til at få kørekort.

Statistikker over “Klip”
 • Der er i en periode fra sep. 2005-april 2009 givet 256.346 klip

 • Ud af de 256.346 klip, står den yngste aldersgruppe for de 17,7 pct. Rigspolitiets opgørelse viser en klar tendens i forhold til, hvilke forseelser de unge hyppigst får klip for.

 • De 18-25-årige dominerer blandt andet når det kommer til at køre over for rødt lys, holde for kort afstand til den forankørende og ikke at overholde reglerne for overhaling. I disse tre kategorier, "Røde lys, afstand, overhaling" står den yngste aldersgruppe for henholdsvis 29, 28 og 36 procent af de klip, der er udløst af den pågældende overtrædelse.

 • Generelt er størstedelen af alle klip, der forårsaget af for høj hastighed, ifølge rigspolitiet.
Køreelev
Du får ubegrænset adgang til undervisning og teoriprøver
Fra kr. 49,-
Generhverver
Hvis du har fået frataget kørekortet, og du skal bestå teoriprøven igen
Fra kr. 49,-
Alle bilister
Vil du blive en endnu bedre bilist?
Test dig selv og undgå klip i kørekortet