Vores mission er at skabe bedre bilister,
sikker trafik og miljørigtig kørsel

Bilisthåndbogen - Bilens påvirkninger


 
Kørsel og alkohol
 1. Opfattelses- og reaktionsevne svækkes af selv små mængder alkohol (øl, vin eller spiritus), og selv ved lave promiller kan man have svært ved at reagere rigtigt og hurtigt nok i vanskelige eller overraskende situationer.

 2. Man bør lade bilen stå, hvis man skal til selskab, hvor der serveres spiritus, eller på forhånd fast beslutte sig til, hvor lidt man vil drikke, hvis man selv vil køre både ud og hjem.

 3. Hvis alkoholkoncentrationen i blodet er over 0,50 promille eller over 0,25 mg pr. liter udåndingsluft, straffes man for spirituskørsel.

 4. Hvis man ikke kan køre sikkert, kan man straffes for spirituskørsel, selv om promillen er lavere.

 5. Er promillen over 0,50 og højst 2,00 (svarende til mellem 0,25 mg pr. liter luft og 1,00 mg pr. liter luft), straffes man første gang med en stor bøde, og ved højere promiller idømmes man fængselsstraf.

 6. Er promillen over 0,50 og højst 1,20 (svarende til mellem 0,25 mg pr. liter luft og 0,60 mg pr. liter luft), frakendes man første gang førerretten betinget, og ved højere promiller frakendes man normalt førerretten ubetinget. Førstegangserhververe af kørekort (dvs. indehavere af kørekort til enten kategori A eller kategori B, der endnu ikke har haft det første kørekort i 3 år), vil få et kørselsforbud.

 7. Sanktionerne for kørsel i spirituspåvirket tilstand skærpes væsentligt i gentagelsestilfælde.

 8. Det er forbudt at overlade bilen til en person, der har drukket så meget spiritus, at den pågældende ikke er i stand til at føre bilen på betryggende måde.

 9. Politiet kan til enhver tid kræve udåndingsprøver af en bilist.

Hvor meget er en genstand?

En genstand er 12 gram (1,5 cl) ren alkohol. Som tommelfingerregel kan du regne med, at der er en genstand i:
 • 1 almindelig øl (33 cl)
 • 1 glas vin (12 cl)
 • 1 glas hedvin med spiritus (8 cl)
 • 1 glas spiritus (4 cl)

Hvor hurtigt forbrænder jeg alkohol?

Efter en høj promille tager det ekstra lang tid at få sine normale færdigheder tilbage.

Alkohol forbrændes med en konstant hastighed i leveren. Kaffe, dans, motion eller frisk luft hjælper ikke.

Så lang tid er du om at forbrænde en genstand:

Din Vægt Forbrændingstid
50 kg time 36 min. - 2 timer 24 min (+ 1 halv time)
60 kg time 20 min. - 2 timer (+ 1 halv time)
70 kg time 9 min. - 1 time 43 min (+ 1 halv time)
80 kg time - 1 time 30 min (+ 1 halv time)
90 kg 3 min. - 1 time 20 min (+ 1 halv time)
100 kg 8 min. - 1 time 12 min (+ 1 halv time)

I ovenstående skema er der ikke taget højde for, at forbrændingen først starter en halv time efter den første slurk er taget.

Sådan påvirker alkohol din krop

Sådan påvirker alkohol din krop - promille for promille
 • 0,2 promille
  • Dine øjne får sværere ved hurtigt at fokusere og omstille sig fra lys til mørke

 • 0,5 promille
  • Din evne til på en gang at opfatte situationer og samtidig udføre præcise bevægelser bliver dårligere. Dit øjes synsvinkel indsnævres

 • 0,8 promille
  • Du har nedsat koordinationsevne og længere reaktionstid

 • 1,0 promille
  • Din opmærksomhed og koncentrationsevne er svækket. Du får symptomer på træthed og nedsat balance- og bevægelsesevne

 • 1,5 promille
  • Du har forringet bevægelsesevne og talebesvær. Centralnervesystemet har fået nok - og maven sikkert også

 • 2,0 promille
  • Du har symptomer på forgiftning. Din selvkontrol er helt væk

 • 3,0 promille
  • Du kan ikke kontrollere din urinblære. Du kan blive bevidstløs

 • 4,0 promille
  • Du er bevidstløs og i livsfare.
Kørsel og træthed, sygdom, og medicin
 1. Du må ikke køre bil eller blot forsøge på det, hvis man ikke kan gøre det på fuldt betryggende måde, fordi man er syg, træt, har fået medicin eller narkotiske stoffer.
 2. Opfattelses- og reaktionsevnen svækkes, hvis man er syg eller har fået nervemedicin, sovetabletter, stærke hoste- eller smertestillende midler eller medicin mod høfeber, køre- og søsyge eller lignende.
 3. Medicinens sløvende virkning forstærkes kraftigt, hvis man også drikker spiritus.
 4. Medicin, der kan nedsætte opmærksomheden og reaktionsevnen, er mærket med rød trekant, men du bør i øvrigt rådføre dig med sin læge eller apoteket om medicinens indflydelse på køreevnen.
 5. Opfattelses- og reaktionsevnen påvirkes af både legemlig og psykisk træthed (stress), og man skal derfor alvorligt overveje at lade bilen stå, hvis man ikke har sovet nok om natten eller skal hjem efter en lang dag med særlig anstrengende arbejde. Tilsvarende gælder, såfremt man er påvirket af en sindsbevægelse (f.eks. traumatiske oplevelser).
 6. Mange bilister er tilbøjelige til at overvurdere egne kræfter ved at køre længere strækninger på tidspunkter, hvor man plejer at slappe af, hvile eller sove.
 7. Det er forbudt at overlade bilen til en person, der på grund af sygdom, træthed eller indtagelse af medicin eller narkotiske stoffer, ikke er i stand til at føre bilen på fuldt betryggende måde.
 8. Hvis en læge ved en undersøgelse, som politiet har anmodet om, vurderer, at man ikke er i stand til at køre på fuldt betryggende måde, afhænger straffen af påvirkningsgraden (let, middel, svær eller beruset). Man straffes på samme måde som ved spirituskørsel.
Fakta om Narkotika og kørsel
 1. Indtager man bevidsthedspåvirkende stoffer (narkotika og visse typer medicin), påvirker det evnen til at køre bil og forøger risikoen for trafikulykker.
 2. Hvis man indtager forskellige narkotiske stoffer eller blander narkotiske stoffer med alkohol, kan virkningen på personen være uforudsigelig, men ulykkesrisikoen vil under alle omstændigheder være stærkt forøget.
 3. Det er ulovligt at køre bil eller blot forsøge det, hvis man har indtaget bevidsthedspåvirkende stoffer, som er farlige for færdselssikkerheden.
 4. Ved indtagelse af bevidsthedspåvirkende medicin i strid med lægens ordination kan man omfattes af reglerne om kørsel med bevidsthedspåvirkende stoffer i blodet.
 5. Ved påvisning af bevidsthedspåvirkende stoffer i blodet straffes man første gang med bøde og ubetinget frakendelse af førerretten (svarende til straffen for at køre med en alkoholpromille på 1,21).
 6. Sanktionerne for kørsel med bevidsthedspåvirkende stoffer i blodet skærpes væsentligt i gentagelsestilfælde.
 7. Det er forbudt at overlade bilen til en person, der har indtaget bevidsthedspåvirkende stoffer.
 8. Politiet kan til enhver tid kræve, at føreren afgiver spyt- eller svedprøver eller lader sine øjne undersøge.
Kørsel og mobiltelefon
 • Under kørsel må der ikke du anvende håndholdt mobiltelefon.

 • Anvendelsen af mobiltelefon vil altid aflede noget af din opmærksomhed fra trafikken, så reaktionstiden forlænges.

 • Telefonsamtaler kan virke stressende, hvis samtalen går dårligt igennem, eller hvis budskabet er kompliceret eller ubehageligt.

 • En telefonsamtale kan aflede opmærksomheden således, at du ubevidst ændrer hastighed, og køretøjets placering på vejen bliver upræcis.

 • Du kan forhindre stresssituationer ved at være opmærksom på trafiksituationen, og undlade at bruge telefonen i tæt trafik og andre krævende situationer.

 • Du kan endvidere forhindre stresssituationer ved at afbryde samtalen, hvis den går dårligt igennem, og vende tilbage under bedre forhold.
Køreelev
Du får ubegrænset adgang til undervisning og teoriprøver
Fra kr. 49,-
Generhverver
Hvis du har fået frataget kørekortet, og du skal bestå teoriprøven igen
Fra kr. 49,-
Alle bilister
Vil du blive en endnu bedre bilist?
Test dig selv og undgå klip i kørekortet