Vores mission er at skabe bedre bilister,
sikker trafik og miljørigtig kørsel

Bilisthåndbogen - Ældre og trafik


 
Hvornår skal jeg forny kørekortet?
 • Kørekort til almindelig personbil skal fornyes, når du fylder: 70 år, 74 år, 76 år, 78 år og 80 år. Derefter skal det fornyes hvert år.

 • For at få et nyt kørekort, skal du derfor henvende dig i et borgerservicecenter i en af landets kommuner, når dit kørekort er ved at udløbe.

 • Du skal medbringe:
  • En lægeattest, som er udstedt af din egen læge
  • Et fotografi (farve eller s/h)
  • Dit kørekort, hvis det er af kreditkorttypen eller et gyldigt pas

 • Hvis du ikke har et kørekort af kreditkorttypen eller gyldigt pas, skal du i stedet medbringe din originale dåbs-, navne- eller fødselsattest samt billedlegitimation.

 • Om lægeattesten:
  • Oplysningerne fra din lægeattest kan indebære:
   • Krav om oplysninger fra en speciallæge
   • Krav om vejledende helbredsmæssig køretest
   • At dit kørekort bliver tidsbegrænset
   • At dit kørekort ikke længere kan fornyes

 • Hvis det er mere end tre år siden dit kørekort udløb, skal du normalt aflægge en kontrollerende køreprøve (teori- og praktisk prøve), inden du kan få udstedt et nyt kørekort.
Hvad er en orienterende køreprøve?
 • Hvis lægen er i tvivl om du kan føre bilen, kan han anbefale "en vejledende praktisk prøve som følge af den undersøgtes helbredsforhold". Politiet udsteder så et midlertidigt kørekort, og den pågældende skal, inden det midlertidige kørekorts udløb, indstilles til en vejledende praktisk prøve. Mange indstiller sig slet ikke til prøven, og må i lighed med dem, der ikke består prøven, affinde sig med ikke længere lovligt at være fører af en bil.

 • Vejledende praktisk prøve er en praktisk køreprøve, hvor det bliver bedømt, om du stadig har de fornødne færdigheder til af køre bil.
Hvornår bør jeg stoppe med at køre bil?
 • Langt de fleste kan selv vurdere, hvornår det er fornuftigt at stoppe med at køre bil, og de tager selv konsekvensen af det. Men der findes en lille, men farlig gruppe af ældre bilister, der ikke selv kan indse, at de ikke kan køre forsvarligt. Det er dem, der har en ikke-erkendt sygdom som f.eks. demens.

 • Hvis andre er bekymrede for din bilkørsel, så tag det alvorligt. Det er et udtryk for omsorg.

 • Stop med at køre bil, hvis:
  • Lægen siger det
  • Den motorsagkyndige eller politiet siger det
  • Familien siger stop
  • Andre ikke tør køre med dig
Reaktionsevnen

Er væsentligt nedsat. En ung persons reaktionstid er normalt mellem 1-2 sek. Hvorimod en ældres ligger mellem 2-3 sek.

Svækkede syn og bevægelse
 • Synet er hos mange ældre nedsat, og bevægelserne er ikke så hurtige mere. Det har en stor betydning, når man skal reagere på farer i trafikken.

 • Forringet evne til hastigheds- og afstandsbedømmelse

 • Mindre bevægelighed
Tal og statistikker om ældre i trafikken
 • De fleste ulykker med bilister over 65 år, sker i kryds. Ulykkerne skyldes typisk, at:
  • Vigepligten overses
  • Bilisten ikke får orienteret sig utilstrækkeligt
  • Afstand til andre trafikanter fejlbedømmes
  • Andre trafikanters hastighed fejlbedømmes
  • Bilisten reagerer for langsomt

Køreelev
Du får ubegrænset adgang til undervisning og teoriprøver
Fra kr. 49,-
Generhverver
Hvis du har fået frataget kørekortet, og du skal bestå teoriprøven igen
Fra kr. 49,-
Alle bilister
Vil du blive en endnu bedre bilist?
Test dig selv og undgå klip i kørekortet