Vores mission er at skabe bedre bilister,
sikker trafik og miljørigtig kørsel

Bilisthåndbogen - Klager


 
Hvor kan jeg klage, hvis jeg er utilfreds med kørelæren/køreskolen?

Hvis du er utilfreds med din kørelærer eller du føler dig snydt, kan du klage til Dansk Kørelærer-Union, hvis din kørelærer er medlem af denne forening.
  • Undervisningens indhold eller antallet af timer, hvis du ikke mener, at du har modtaget de undervisningstimer, du har betalt for. Det kan også være, at lektionsplanen ikke er udfyldt, eller at lovkrav til f.eks. manøvrebane ikke er overholdt. Hvis kørelæreren er uopmærksom under kørslen, f.eks. taler i mobiltelefon, eller på anden måde er ubehagelig, så du ønsker at komme ud af aftalen, kan der også klages over det.

  • Hjælp dig selv. På ankenævnets hjemmeside fremgår det, at der ofte klages over, at lektionsplanen ikke er overholdt, og at der er for lange pauser i undervisningsforløbet. Det er vigtigt for dig, at disse forhold er i orden, da du bliver afvist til køreprøven, hvis de ikke er i orden. Du kan undgå en uheldig situation og en klagesag, ved at sørge for at din lektionsplan bliver udfyldt for hver time. Hvis du ikke mener, at den undervisning, du har modtaget, lever op til lektionsplanens krav, er den korrekte måde at undlade at underskrive lektionsplanen for den pågældende time.

  • Du skal desuden være opmærksom på tidsgrænserne for, hvor længe du må holde pause i undervisningen, og hvor lang tid, der må gå mellem teoriprøve og køreprøve. Det gælder specielt, hvis du skal ud at rejse, bliver syg, eller økonomien tvinger dig til en pause.

Hvordan klager jeg?
  • Hvis du er utilfreds med køreskolen, skal du altid først klage til kørelæreren eller den ansvarlige for køreskolen. Kun hvis I ikke kan nå til enighed, kan du gå videre med din klage til Ankenævnet for køreundervisning.

  • Du skal så udfylde et klageskema, som du finder på ankenævnet hjemmeside. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din klage kan behandles, eller du har den nødvendige dokumentation, kan du kontakte ankenævnets sekretariat ved at klikke her

  • Klager over teoretisk og praktisk køreundervisning behandles af Ankenævnet for køreundervisning. Klik her for at komme i kontakt med Ankenævnet for køreundervisning.

Kan jeg skifte køreskole?

Du kan til enhver tid skifte kørelærer/skole, uanset hvor langt i forløbet du er nået, og du behøver ikke fortælle din kørelærer, hvorfor du ønsker at skifte. Du henvender dig bare til den nye kørelærer, som sørger for at fremskaffe dine papirer og oplysninger. Du skal selv sørge for, at du ikke skylder din gamle kørelærer penge for kørsel eller andet.

Hvor kan jeg klage, hvis jeg er utilfreds med den motorsagkyndige?

Hvis du vil klage over køreprøven, skal du klage til politidirektøren i den politikreds, hvor køreprøven er foregået. Hvis du er utilfreds med politidirektørens afgørelse, kan du anke sagen til Rigspolitichefen. Du skal være opmærksom på, at klagefristen er meget kort, kun fire uger, så du skal klage straks, hvis du mener, at der er sket fejl eller urimeligheder i forbindelse med prøven. Du kan eventuelt lave en klage i samråd med din kørelærer.

Køreelev
Du får ubegrænset adgang til undervisning og teoriprøver
Fra kr. 49,-
Generhverver
Hvis du har fået frataget kørekortet, og du skal bestå teoriprøven igen
Fra kr. 49,-
Alle bilister
Vil du blive en endnu bedre bilist?
Test dig selv og undgå klip i kørekortet