Vores mission er at skabe bedre bilister,
sikker trafik og miljørigtig kørsel

Bilisthåndbogen - Førstehjælp


 
Generelle informationer om førstehjælp?

Ved førstegangserhvervelse af førerret, kan kørekort kun udstedes til ansøgere, der har gennemført et færdselsrelateret førstehjælpskursus.

Kurset omfatter 8 timers undervisning indeholdende:
  • Førstehjælp i basal genoplivning (4 timer)
  • Færdselsrelateret førstehjælp (4 timer)
Undervisningen i færdselsrelateret førstehjælp skal være gennemført i overensstemmelse med Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner for basal genoplivning og færdselsrelateret førstehjælp.

Undervisningen skal forestås af instruktører godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Undervisningen skal have en handlingsorienteret og praktisk tilgangsvinkel. Case- og færdighedsundervisning skal opbygges omkring typiske ulykkes- og skadestyper på et skadested relateret til færdselsområdet.

Efter gennemførelse af det færdselsrelaterede førstehjælpskursus udsteder instruktøren et kursusbevis.

Hvad er formålet med førstehjælp?

Formålet er at bibringe dig den viden, de færdigheder og de holdninger, der sætter dig i stand til at yde førstehjælp ved trafikulykker.

Hvad skal jeg lære til et førstehjælpskursus?

Du lærer bl.a. at:
  • Handle hensigtsmæssigt på et skadested, herunder håndtere flere tilskadekomne og kunne tage de nødvendige forholdsregler for ikke selv at komme til skade.
  • Yde basal genoplivning til en person uden vejrtrækning og livstegn.
  • Yde førstehjælp til de typiske skader i forbindelse med trafikulykker og forebygge chok, herunder føre en beroligende samtale med den/de tilskadekomne.
Kan jeg bruge mit eksisterende førstehjælpsbevis?

Kursusbeviset må, ved indlevering af ansøgning om kørekort, højst være et år gammelt.

Politiet kan, for personer med handicap, i særlige tilfælde dispensere fra kravet om gennemførelse af dele af det færdselsrelaterede førstehjælpskursus.

Politiet kan endvidere i særlige tilfælde dispensere fra kravet om et kursusbevis for gennemførelse af det færdselsrelaterede førstehjælpskursus, såfremt ansøgeren inden for det seneste år har gennemgået et tilsvarende førstehjælpskursus, eller såfremt ansøgeren i øvrigt må anses for at have tilstrækkelige færdigheder og viden om førstehjælp.

Dit førstehjælpsbevis må højst være 1 år gammelt. Det skal være udstedt af en fra Dansk Førstehjælpsråd godkendt instruktør.

F.eks. ved fysiske handicaps som gør, at du ikke kan udøve førstehjælp, kan du fritages for dette krav.

Køreelev
Du får ubegrænset adgang til undervisning og teoriprøver
Fra kr. 49,-
Generhverver
Hvis du har fået frataget kørekortet, og du skal bestå teoriprøven igen
Fra kr. 49,-
Alle bilister
Vil du blive en endnu bedre bilist?
Test dig selv og undgå klip i kørekortet