Vores mission er at skabe bedre bilister,
sikker trafik og miljørigtig kørsel

Bilisthåndbogen - Dit ansvar


 
Hvad er mit ansvar, når jeg har bil?

Når du køber en bil, har du et ansvar for at bilen er både i lovlig og sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Ansvaret afhænger af, om du er ejer, bruger eller bare låner bilen.

Hvad er mit ansvar, når jeg låner bilen ud til en anden?

Når du låner din bil ud, er det dit ansvar, at du ikke låner bilen ud til en der er påvirket af alkohol eller stoffer. Du skal også sikre dig, at den pågældende er indehaver af et gyldigt kørekort til bil.

Hvad er mit ansvar, når jeg låner bilen af en anden?

Når du låner en bil af en anden, er det vigtigt at du kontrollerer, at bilen er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Det vil sige at du skal sikre dig at bremser-styretøj og lygter virker forsvarligt og opfylder lovens krav.

Hvad er mit ansvar, når jeg ejer bilen?

Ejeren eller den registrerede bruger har ansvaret for, at bilen er i lovlig stand, og føreren har ansvaret for, at bilen er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Det vil sige, at du skal sørge for at følgende er i orden:
 • Syn
  • Du skal sikre dig, at bilen overholder lovens krav om syn, og den til enhver tid kan bestå et syn.

 • Vægtafgift
  • Det er dit ansvar, at bilens vægtafgift bliver betalt til tiden.

 • Forsikring
  • Det er dit ansvar, at bilen er forsikret med minimum en ansvarsforsikring.
Hvad er mit ansvar, når jeg fører bilen?

Føreren skal hele tiden være opmærksom på, at bilen er i orden, og især at styreapparat, bremser, lygter og lydsignalapparat (hornet) fungerer sikkert og efter lovens krav. Ved kørsel med påhængskøretøj skal du sikre dig, at tilkoblingen er forsvarlig. Det vil sige, at du skal sørge for at følgende er i orden:

Lygter

Bilen må kun være udstyret med påbudte eller tilladte lygter og reflekser.
 • De påbudte lygter og reflekser omfatter:
  • 2 lygter med fjernlys

  • 2 lygter med asymmetrisk nærlys

  • 2 lygter med positionslys

  • 2 lygter med baglys

  • 3 lygter med stoplys, (ældre biler kan nøjes med 2 stoplygter)

  • mindst en nummerpladelygte

  • 2 blinklygter foran og bagpå bilen samt en på hver side af bilen

  • 2 røde, godkendte og mærkede bagudvendte reflekser (må ikke være trekantede)

  • Forlygternes fjernlys (det lange lys) skal kunne oplyse vejen mindst 100 m foran bilen

  • Nærlyset skal kunne oplyse vejen mindst 30 m foran bilen uden at blænde, og positionslyset skal tydeligt kunne ses i mindst 300 m’s afstand uden at blænde

  • Forlygternes lys skal være hvidt eller gulligt

  • Baglygternes lys skal være rødt, og skal tydeligt kunne ses i mindst 300 m’s afstand uden at blænde

  • Biler, der er længere end 6 m, skal være forsynet med godkendte og mærkede gule sidereflekser og sidemarkeringslygter, der skal være fordelt på bilens sider. Sidemarkeringslygter skal tydeligt kunne ses på mindst 300 m’s afstand uden at blænde

  • Nummerpladelygter skal belyse den bageste nummerplade, så den tydeligt kan læses på mindst 20 meters afstand

 • De tilladte lygter og reflekser omfatter:
  • 2 lygter med fjernlys

  • Pærer skal være sat rigtigt i forlygternes fatninger (eventuelt bedømt udefra på lys/mørkegrænsens placering)

  • På biler, der er bredere end 2,10 m, skal der være to fremadrettede og to bagudrettede markeringslygter, der skal kunne ses i mindst 300 m’s afstand uden at blænde

  • Alle lygter og reflekser skal være hele og rene, og alle lygter skal kunne lyse

  • Nærlyset må ikke blænde (bedømt på, at overkanten af lysgrænsen falder 1 cm pr. m)

  • Stoplygterne skal give væsentligt kraftigere lys end baglygterne

  • Blinklygterne skal blinke med gult lys, der tydeligt kan ses i sollys

  • Havariblinket skal kunne tænde alle blinklygter samtidig

  • Nummerpladelygter skal have hvidt lys, der kan belyse den bageste nummerplade

  • Lygter i et lygtepar skal have ens farve og lysstyrke

  • Hornet skal have en klar, konstant tone

  • Hvis blinklygterne blinker væsentligt hurtigere end sædvanligt, er det normalt tegn på, at en eller flere blinklygter ikke virker

Bremser
 • Driftsbremsen (fodbremsen) skal virke på alle hjul og kunne bremse bilen sikkert, hurtigt og virksomt ved alle hastigheder og belastninger

 • Parkeringsbremsen skal kunne holde bilen standset på hældende vej. (ca. 18%)

 • Bremsepedalen må ikke kunne trædes i bund, når der trædes hårdt på pedalen. Pedalvandringen er i øvrigt afhængig af bilfabrikatet

 • Bremsepedalen må ikke synke, mens den holdes nedtrådt ved konstant tryk

 • Ved bremser med vakuumforstærker, skal bremsepedalen (efter trykudligning= at pumpe på bremsepedalen 3-4 gange) dog synke et lille stykke, dog max. halvvejs, mens den holdes nedtrådt, og motoren derpå startes

 • Bremsevæskestanden skal være mellem min. og max. mærket

 • Bremsepedalen kan pludselig trædes længere ned end sædvanligt er tegn på, at den ene bremsekreds er defekt

 • Bremser skal umiddelbart efterses, hvis der er for lidt bremsevæske i bremsevæskebeholderen, hvis kontrollampen lyser under kørsel, hvis bremsepedalen kan trædes længere ned end normalt, eller hvis bremsningen er ujævn eller bilen under bremsningen trækker til siden

Motor & gear
 • Motorolie skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde, aflæst på oliepindens max. og min. mærker eller efter instruktionsbogens anvisninger

 • Kølervæske skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde bedømt efter instruktionsbogens anvisninger

 • Sort udstødningsrøg tyder på dårlig forbrænding på grund af fejl i motoren eller i luftfilteret

 • Støj i unormalt omfang ved gasgivning tyder på fejl i udstødningssystemet

 • Motoropspeedning, uden at hastigheden under kørslen forøges, tyder på fejl i kobling

 • Vanskelig gearskiftning med kraftige mislyde tyder på fejl i gear eller kobling

 • Langsom bevægelse af bilen i 1. gear, selv om koblingspedalen er trådt i bund, tyder på fejl i koblingen

Karrosseri
 • karrosseriet, der omfatter tag og sider med skærme, motorhjelm og bagageklap, døre og vognbund:
  • Karrosseriet skal være uden skarpe kanter eller udragende dele, der kan være til unødig fare for andre trafikanter

  • Karrosseriet må ikke være beskadiget eller tæret af rust i en sådan grad, at det er til fare for færdselssikkerheden

  • Døre, motorhjelm og bagageklap skal være forsynet med lås, så de kan holdes lukkede under kørslen

Dæk og fælge
 • Dæk, hjulfælge og hjullejer skal være ubeskadigede

 • Dæk skal være af samme type på alle hjul (bortset fra nødreservehjul) og være pumpet op til et lufttryk efter bilfabrikantens forskrifter. Dæktrykket justeres med en luftpumpe og efterses med en dæktryksmåler.

 • Pigdæk må kun bruges i tiden 1. november - 15. april, og skal i så fald være monteret på alle bilens hjul.

 • Bilen skal være forsynet med støddæmpere ved alle hjul.
Hvad er mit ansvar, når jeg er registreret bruger af bilen?

Den registrerede bruger har ansvaret for, at bilen er i lovlig stand. Det vil sige at du skal sørge for at følgende er i orden:
 • Syn
  • Du skal sikre dig, at biler overholder lovens krav om syn, og den til enhver tid kan bestå et syn.

 • Vægtafgift
  • Det er dit ansvar, at bilens vægtafgift bliver betalt til tiden.

 • Forsikring
  • Det er dit ansvar, at bilen er forsikret med minimum en ansvarsforsikring.
Hvad er mit ansvar, når jeg har firmabil?

Hvis dit firma ejer bilen og du står som registreret bruger på registreringsattesten, er dit ansvar det samme som en ejer af bilen

Hvis du ikke står som hverken ejer eller registreret bruger er dit ansvar det samme som en fører af bilen

Hvad er mit ansvar, når jeg leaser en privat bil?

Når du leaser en bil som privatperson, er det leasingselskabet, der vil stå som ejer af bilen, men dig som bruger af den.

Dette betyder, at det er dig, der skal overholde syn og betale vægtafgift og forsikring selv. Dit ansvar vil altså være det samme som ejer af bilen

Da der er mange forskellige leasingløsninger og selskaber, kan der være forskellige regler. Bedrebilist.dk vil anbefale dig at læse om privatleasing hos FDM, da du skal være opmærksom på visse ting, f.eks. Når du privatleaser en bil, er det leasingselskabet, der ejer bilen. Det er derfor også leasingselskabet, der får erstatningen for bilen ved skader. Totalskades leasingbilen, får at du altså ingen erstatning, også selv om leasingselskabet både har fået både selve bilen erstattet og alle de betalte ydelser, herunder førstegangsbeløbet. Du kan altså risikere at miste bil, din udbetaling og de 11 måneders leje.

Køreelev
Du får ubegrænset adgang til undervisning og teoriprøver
Fra kr. 49,-
Generhverver
Hvis du har fået frataget kørekortet, og du skal bestå teoriprøven igen
Fra kr. 49,-
Alle bilister
Vil du blive en endnu bedre bilist?
Test dig selv og undgå klip i kørekortet