Vores mission er at skabe bedre bilister,
sikker trafik og miljørigtig kørsel

Statistik

 • 9 ud af 10 spritbilister er mænd
 • To ud af tre dræbte i spritulykker er spritbilisterne selv
 • Spritulykker sker ofte fredag, lørdag og søndag aften eller nat
 • De fleste spritulykker er soloulykker
 • Der er flest spritulykker om sommeren
 • Der sker flest spritulykker i landområder
 • Der er flest unge og midaldrende spritbilister
 • Biler og knallerter er oftest involveret i spritulykker
Der er tydeligt færre person- og materielskadeuheld med sprit i 2010. Som en følge heraf ses også markant færre personskader i sprituheld og endvidere markant færre lettere personskader i sprituheld.
Personskader i spiritusuheld
 • 671 personskader i alt, svarende til 13 % lavere end forventet.
 • 351 personskader i uheld med påvirket fører af personbil, svarende til 29 % lavere end forventet.
 • 22 personskader i uheld med påvirket fører af knallert 45, svarende til 45 % højere end forventet, men ikke markant højere end i 2009.
Alvorligt tilskadekomne i spiritusuheld
 • 132 alvorlige skader i uheld med påvirket fører af personbil, svarende til 37 % lavere end forventet.
Lettere tilskadekomne i spiritusuheld
 • 305 lettere skader i alt, svarende til 14 % lavere end forventet.
 • 180 lettere skader i uheld med påvirket fører af personbil, svarende til 25 % lavere end forventet.


Indeks for trafikuheld med og uden sprit i 2010 sammenlignet med de fem foregående år. Uheld i 2005 = 100. Antallet af uheld i år 2005 er vist over søjlerne til venstre.
Køreelev
Du får ubegrænset adgang til undervisning og teoriprøver
Fra kr. 49,-
Generhverver
Hvis du har fået frataget kørekortet, og du skal bestå teoriprøven igen
Fra kr. 49,-
Alle bilister
Vil du blive en endnu bedre bilist?
Test dig selv og undgå klip i kørekortet