Vores mission er at skabe bedre bilister,
sikker trafik og miljørigtig kørsel

Risiko

Aggressiv kørsel og frustration over andre bilister er noget, som de fleste har oplevet. Ignorér fornærmelser, næste gang du er ved at blive vred derude på vejen.

Undgå aggressiv trafikadfærd. Ja, der er dumme og uansvarlige bilister derude, og hvorfor være en af dem? Tænk, hvad du kan give og gøre for at hjælpe andre bilister! Tænk på din familie, dit liv og dit hjem næste gang. Hvis ikke, kan du være én af dem, der en dag ender i en alvorlig ulykke, måske med dødelig udgang.
Derfor er aggressiv trafikadfærd farligt
Aggressiv trafikadfærd er farlig. Det kan i værste tilfælde føre til ulykker og dødsfald. Mange føler sig mere sikre i deres bil, og bruger bilen til at afreagere med. Den slags bilister laver flere fejl og mister hurtigt fokus og overblik og er ofte til stor ulempe eller direkte fare for de andre bilister.

Mange unge, der lige har erhvervet kørekortet, har tendens til at afprøve egne evner og kender ikke altid deres begrænsninger. Især unge mænd i alderen 18- 25 år. Hvilket gør, at specielt denne aldersgruppe er mest udsatte for at slå sig selv eller andre ihjel med deres aggressive trafikadfærd.
Alvorligere skader ved aggressiv trafikadfærd
350.000 personer lider af kronisk stress i Danmark. Kronisk stress er mistænkt for at føre til aggressiv trafikadfærd. Derfor er stressede personer mere udsatte for at forårsage eller være impliceret i alvorlige ulykker.

Hovedparten af trafikuheldene skyldes menneskelige fejl og mange uheld skyldes alt for høj hastighed eller at man kører for tæt på andre bilister. Det er veldokumenteret at risikoen for alvorlige trafikuheld stiger med hastigheden. Jo højere hastighed, des større risiko for alvorlige ulykker.
Din risiko for at komme til skade
Det er velkendt, at mænds risiko i trafikken er betydeligt højere end kvinders, dels fordi de kører længere, men også fordi de kører mere risikobetonet. Kvinders trafikadfærd med få overtrædelser af færdselsloven virker hensigtsmæssig. Hvis mænd overtog kvindernes trafikadfærd, kunne antal trafikdræbte reduceres med ca. 30%.

Størstedelen af alle bilister kører enten ofte eller en gang imellem for stærkt. Særlig unge mellem 18 og 24 år har stor risiko og har en meget høj ulykkesrisiko. Erfarne bilister mellem 25-39 år, specielt mænd, kører ofte meget stærkt og overtræder ofte færdselsreglerne, men de anvender dog næsten altid sikkerhedsselen.
Køreelev
Du får ubegrænset adgang til undervisning og teoriprøver
Fra kr. 49,-
Generhverver
Hvis du har fået frataget kørekortet, og du skal bestå teoriprøven igen
Fra kr. 49,-
Alle bilister
Vil du blive en endnu bedre bilist?
Test dig selv og undgå klip i kørekortet