Vores mission er at skabe bedre bilister,
sikker trafik og miljørigtig kørsel

Lovgivning

Fartgrænser
  • 50 km/t i tættere bebygget område
  • 80 km/t uden for tættere bebygget område
  • 80 km/t på motortrafikvej (dog 90 km/t, hvis skilte angiver det)
  • 110 km/t eller 130 km/t på motorvej - afhængig af den fart, skiltene angiver.
Fartgrænserne gælder for person- og varebiler samt motorcykler. Der er særlige regler for lastbiler, busser og personbiler, der har tilkoblet påhængsvogn, fx campingvogn. Du skal i øvrigt altid afpasse hastigheden til forholdene, og politiet eller kommunen kan fastsætte lavere hastighedsgrænser. Fartgrænserne skal markeres med fartskilte.
Fartbøder
Hvis du kører for hurtigt, risikerer du en bøde, hvor beløbet afhænger af, hvor mange procent du har kørt over den tilladte fart. Fartbøderne starter ved 1.000 kr. (2012). Dertil kommer stramme regler for, hvornår du mister dit kørekort.
Tillæg
Ved overtrædelse af færdselslovens § 42 og 43 udmåles en særlig skærpet bøde ved hastighedsovertrædelser på andre veje end motorveje, hvis hastighedsoverskridelsen er på 30% eller derover - tillæg kr. 1000,-.
Højhastighedstillæg
Ved fastsættelsen af bøder for overtrædelse af færdselslovens § 42 og 43, skal det tillige indgå som en skærpende omstændighed, hvis hastigheden har udgjort 140 km/t eller derover, hvorfor der til bødetaksten ved hastigheder på 140 km/t eller derover vil blive tillagt et højhastighedstillæg.
Klip i kørekort
En hastighedsovertrædelse på mere end 30% medfører klip, medmindre hastighedsoverskridelsen er omfattet af en frakendelse.
Betinget frakendelse af kørekort
Du frakendes førerretten betinget:
  • Hvis du har kørt 160 km/t eller derover.
  • Ved hastighedsoverskridelse efter § 42, 43 og 43a eller en anden hastighedsgrænse fastsat ved færdselstavler eller anden afmærkning med mere end 60% af den tilladte hastighed.
  • Ved hastighedsoverskridelse med særlige typer af køretøjer efter § 42, 43 og 43a eller en anden hastighedsgrænse fastsat ved færdselstavler eller anden afmærkning med mere end 40% af den tilladte hastighed.

Samtidig skal du aflægge og bestå en kontrollerende køreprøve.

Modtager du alene en bødeopkrævning, vil der ikke for denne aktuelle overtrædelse blive tale om betinget frakendelse af førerretten.
Ubetinget frakendelse af kørekort
Du frakendes førerretten ubetinget:
  • Hvis du har kørt 200 km/t eller derover.
  • Hvis du har kørt mere end 100 km/t og overskredet de tilladte hastigheder efter § 42 og 43 eller en anden hastighedsgrænse fastsat ved færdselstavler eller anden afmærkning med mere end 100%.
Samtidig skal du aflevere dit kørekort, og at du mister retten til at føre et motordrevet køretøj, hvortil der kræves et kørekort i en periode fra seks måneder og opefter. Derefter skal du aflægge og bestå en kontrollerende køreprøve for at få kørekortet tilbage.

Modtager du alene en bødeopkrævning, vil der ikke for denne aktuelle overtrædelse blive tale om ubetinget frakendelse af førerretten.
Konfiskation af køretøj
Politiet kan konfiskere en bil eller motorcykel ved særligt grove eller gentagne overtrædelser af færdselsloven. Politiet kan kun konfiskere det køretøj, der er blevet anvendt ved overtrædelserne. I praksis konfiskerer politiet mest køretøjer ved gentagne overtrædelser i forbindelse med spirituskørsel, eller hvis man kører i den periode, hvor man har fået frakendt kørekortet.
Køreelev
Du får ubegrænset adgang til undervisning og teoriprøver
Fra kr. 49,-
Generhverver
Hvis du har fået frataget kørekortet, og du skal bestå teoriprøven igen
Fra kr. 49,-
Alle bilister
Vil du blive en endnu bedre bilist?
Test dig selv og undgå klip i kørekortet